Actualiteit

Buronieuws:

Buro Waalbrug is als adviseur voor stedenbouw, landschapsontwerp en ruimtelijke ordening betrokken bij tal van projecten en ontwikkelingen. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste buronieuws, onze werkzaamheden en uitvoering van de verschillende projecten. 

Jurisprudentie

Naast het nieuws over projecten en ons buro vindt u hier een speciale rubriek waarin wij interessante jurisprudentie op gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht behandelen. Onze jurist Karina Franssen voorziet interessante passages uit de uitspraken van de ABRS van uitleg en nader commentaar en de lessen die hieruit volgen.

Bekijk hier de rubriek jurisprudentie.

 

Vanaf half februari 2021 heeft het ontwerp bestemmingsplan ‘Gendt, Markt 22-24’ in de gemeente Lingewaard voor 6 weken ter visie gelegen. Buro Waalbrug heeft in opdracht van Spoeltman Bouw de terreininrichting ontworpen en het bijbehorende bestemmingsplan opgesteld.

Vacature
Vacature

Tijdens een bewonersavond zijn omwonenden geïnformeerd over de plannen voor de transformatie van het voormalige steenfabrieksterrein in Milsbeek aan de Maas. Buro Waalbrug werkt in opdracht van Wienerberger aan een bijzonder plan met woningbouw en landschapsontwikkeling.

De bouw van de Kiem van Houten

Op 29 juli 2020 heeft de Raad van State de bezwaren van omwonenden tegen de zand- en grondwinning voor de Beuningse Plas ongegrond verklaard. Buro Waalbrug heeft de ruimtelijke onderbouwing en landschappelijke inpassing voor de aanvraag van een omgevingsvergunning opgesteld om, in afwijking van het bestemmingsplan, de realisatie van een klasseerinstallatie met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen mogelijk te maken.

De bouw van de Kiem van Houten

Medio juli wordt het eerste deel van fase 1 van de Kiem van Houten opgeleverd. Er wordt hard gebouwd en ook de eerste voorbereidingen voor de aanleg van het omliggende park worden getroffen.

Sabrina Rijcken

Vanaf begin mei hebben wij weer een nieuwe collega: Sabrina Rijcken. Sabrina gaat aan de slag als adviseur ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Transformatie voormalige Martinukerk in Gendt

De transformatie van de voormalige Martinuskerk in Gendt is al goed zichtbaar. De patiowoningen worden op korte termijn opgeleverd en ook de rest van het plan krijgt al vorm. Deze bijzondere, historische plek wordt herontwikkeld tot een bijzondere woonplek; het Hof van Gendt.

Jasper Klaassen

Met veel plezier willen we laten weten dat buro Waalbrug weer is uitgebreid met een nieuwe collega. Jasper Klaassen is per 1 april begonnen als landschapsontwerper.

Beste relatie,

Ondanks de vervelende situatie en de maatregelen die het coronavirus veroorzaakt, werkt buro Waalbrug er hard aan om alle projecten te continueren.

Visiekaart zonne-energie Lingewaard

Op 20 februari 2020 stelden de gemeenteraden van Druten en Wijchen de beleidskaders voor zonne-energie vast. Buro Waalbrug stelde deze beleidsvisie in opdracht en in samenwerking met beide gemeenten op.

Kelly Fraaije

Met veel plezier willen we laten weten dat buro Waalbrug weer is uitgebreid met een nieuwe collega. Kelly Fraaije komt per 1 maart als adviseur ruimtelijke ordening en stedenbouw ons team versterken.