De gemeente Beuningen heeft de ambitie een ecologische wijk te realiseren. De ontwikkeling van de ecologische wijk staat mede in het teken van de doelstelling en de ambitie van de gemeente Beuningen om in 2040 energieneutraal te zijn. Buro Waalbrug ondersteunt de gemeente in dit planproces.

De nationale en Gelderse ambities zijn om in 2050 (nagenoeg) energieneutraal te zijn. De gemeente Beuningen wil dit al in 2040 bereiken. De gemeente wekt dan evenveel energie op als er wordt afgenomen. Om dit te realiseren heeft de gemeenteraad van Beuningen op 24 januari 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. Deze visie beschrijft waar de gemeente op dit moment staat, wat de opgave is om uiteindelijk in 2040 energieneutraal te worden en hoe de Beuningse gemeenschap de komende jaren stappen kan zetten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

De gemeentelijke ambitie gaat verder dan het energetische vraagstuk. De gemeenteraad van de gemeente Beuningen heeft het college gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een ecologische wijk binnen de gemeente. Niet alleen om zo een specifiek en onderscheidend woonmilieu te realiseren, maar ook om ervaring op te doen en ecologie als vast onderdeel in het (ruimtelijke) beleid te kunnen implementeren.

Aan de hand van enkele interactieve en beeldende werksessies met prikkelende stellingen is het onderscheid tussen een duurzame en ecologische wijk helder gemaakt en is de gezamenlijke definitie en ambitie van een Beuningse ecowijk bepaald. Volgende stap is de locatiestudie, oftewel het bepalen van de plek waar de ecowijk het beste kan worden gerealiseerd. We houden u op de hoogte van de vervolgstappen.

Opdrachtgever: Gemeente Beuningen
Type project: Locatie onderzoek
Locatie: Ewijk, gemeente Beuningen