Buro Waalbrug gaat een ‘parapluplan’ cultuurhistorie opstellen voor de gemeenten Beuningen, Heumen en Wijchen. In dit parapluplan wordt het beleid zoals dat nog wordt vastgelegd in de beleidsnota cultuurhistorie van deze gemeenten vertaald in een juridische regeling. Hierdoor worden cultuurhistorische waarden betrokken bij de belangenafweging rond een ruimtelijke ontwikkeling, zoals de bouw van een gebouw of het uitvoeren van graaf-, kap en andere werkzaamheden.

Een parapluplan is een bestemmingsplan gericht op een bepaald thema. Met een parapluplan worden geldende bestemmingsplannen aangepast voor wat betreft het thema waarvoor het parapluplan is opgesteld. Het is een kosten efficiënt instrument om bij een verandering van beleid, bijvoorbeeld op het gebied van cultuurhistorie of op het gebied van mantelzorg, de geldende bestemmingsplannen aan te passen.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag om een vrijblijvend gesprek waarin we de mogelijkheden bespreken.

Lees ook het artikel in de Gelderlander.