Op donderdag 6 februari organiseerde Buro Waalbrug de kennismiddag 'Omgevingsrecht en Gebiedsontwikkeling' voor gemeentelijke medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en begeleiden van ruimtelijke plannen.De middag stond in het teken van het delen van informatie en kennis omtrent de onderwerpen: flexibele planvorming, veranderende samenwerking en procesmanagement.

Wij kijken terug op een geslaagde middag en willen u bedanken voor de getoonde belangstelling. Hieronder vindt u in het overzicht de verschillende powerpointpresentaties terug:

Wil haans
(Directeur en stedenbouwkundige buro Waalbrug):
Investeren in bestaand stedelijk gebied

Stefan Arts
(Projectleider Van Kessel en Jansen):
Procesbegeleiding en exploitatie

Dènes Jansen
(Juridisch adviseur buro Waalbrug):
Bloemlezing actualiteiten omgevingsrecht

Kjell-Erik Bugge
(Associate lector Saxion Hogescholen):
Procesmanagement als sleutel tot succes