Het zal u niet zijn ontgaan. Op 29 mei 2019 haalde de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State een dikke streep door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarmee komen veel ruimtelijke ontwikkelingen plotseling tot stilstand; de agrarische sector zit op slot en veel bouwprojecten staan op losse schroeven. We zullen u niet vermoeien met nóg meer woordgrappen over het PAS, maar zetten de huidige stand van zaken op een rij.

Op 27 juni 2019 heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer de huidige stand van zaken geschetst:

  • Rijk en provincie gaan in gezamenlijkheid een beleidslijn formuleren;
  • er vindt geen actieve handhaving plaats ten aanzien van initiatiefnemers die in verleden melding hebben gedaan of een meldingsvrije activiteit ontplooien (want handelden te goeder trouw); indien het project nog niet is gerealiseerd, dan is een vergunning nodig;
  • ingeval van vernietigde vergunningen: een nieuwe vergunning is nodig; indien al is gestart met activiteiten voordat de vergunning onherroepelijk werd (op eigen risico), dan wordt gehandhaafd (met een respijt periode van een half jaar);
  • ontwerpbesluiten die ter inzage liggen, maar waarover nog geen definitief besluit is genomen, zullen in beginsel worden ingetrokken;
  • er vindt geen actieve handhaving plaats naar aanleiding van de vergunningplicht die nu is ontstaan voor weiden van vee en het bemesten van gronden (voor de toekomst zal worden ingezet op legalisering van beweiden en bemesten);
  • vergunningverlening zonder PAS: intern salderen (hiertoe wordt een nieuwe versie van de AERIUS Calculator opengesteld die hopelijk in de zomer van 2019 beschikbaar is) of individuele passende beoordeling aan de hand van extern salderen of ADC-toets. Hiertoe wordt een handreiking opgesteld die hopelijk in het najaar 2019 beschikbaar is. Vooruitlopend daarop heeft Buro Waalbrug een stroomschema opgesteld, dat inzichtelijk maakt welke route doorlopen moet worden (ook te downloaden als PDF).

Wij zullen dit artikel regelmatig updaten, zodat u op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken. Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met Karina Franssen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 51 91 35 28).