Buro Waalbrug ondersteund de gemeente Beuningen in het landelijk experiment flexibele bestemmingsplannen. De gemeente wil Laan 1945 in Weurt levendiger en gevarieerder maken. Daartoe wil zij flexibelere regelgeving, wonen en ondernemen meer combineren en ruimte creëren voor nieuwe initiatieven.

Laan 1945 is onderdeel van een aantal projecten die lopen vanuit de Crisis- en herstelwet. Het experiment loopt in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie gebruikt de ervaringen van het experiment voor de nieuwe omgevingswet.

De gemeente daagt bewoners en ondernemers in Weurt uit om via burgerparticipatie mee te denken en heeft het ‘Weurtlab’ opgericht. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest, die hebben geleid tot groeiend enthousiasme en enkele concrete initiatieven.

Lees ook het artikel op de website van de gemeente Beuningen

Opdrachtgever: Gemeente Beuningen
Type project: Bestemmingsplan
Locatie: Gemeente Beuningen