Met veel plezier willen we laten weten dat buro Waalbrug weer is uitgebreid met een nieuwe collega. Joa van Maaren komt per 15 april als landschapsarchitect ons team versterken.

Joa is in 2018 afgestudeerd aan de universiteit van Wageningen. Ze is geïnteresseerd in vraagstukken die de directe leefomgeving van de mens verbeteren, met oog voor de bestaande waarden en de implementatie van klimaatadaptieve concepten. Tijdens haar studie en stages heeft ze gewerkt aan opgaven van verschillende aard en omvang, van een inrichtingsplan voor een dorpsplein in Vlijmen tot een ontwerpboek voor de herinrichting van de openbare ruimte in Moskou. Daarnaast heeft ze - na haar afstuderen - plaatsgenomen in het ontwerpteam voor de 'Regio van de Toekomst', die input levert voor de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) vanuit de regio Groningen Eemsdelta. Vanuit haar rol binnen het ontwerpteam leverde ze een bijdrage aan het formuleren van ontwerprichtlijnen voor een duurzame leefomgeving, met de focus op de leefbaarheid, de energietransitie en het verstoorde natuurlijk systeem in de Eems-Dollard. 

Het ligt in Joa's ambitie om met creativiteit, conceptuele ideeën en opgedane kennis tot (klimaatbestendige) oplossingen te komen. Het presenteren van een ontwerp is daarbij van essentieel belang. Het maken van krachtige 2D en 3D-verbeeldingen behoren dan ook tot haar basisvaardigheden.

Via deze weg willen wij Joa van harte welkom heten bij het team en wensen wij haar een mooie tijd toe binnen ons buro.

Bekijk hier haar LinkedIn-pagina voor meer informatie of om een connectie met haar te maken.