Het Besluit mer en de Wet milieubeheer zijn recent gewijzigd. Gemeenten zijn gelet hierop verplicht om óók bij ‘kleine’ projecten een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (mer). Het besluit behoeft niet separaat te worden gepubliceerd, maar moet wel worden opgenomen in het besluitvormingsproces van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning.

Expliciete vorm-vrije m.e.r.-beoordeling
Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet het beoordelingsbesluit kenbaar gemaakt worden naar de initiatiefnemer. Gemeenten zijn sinds kort verplicht om óók bij ‘kleine’ projecten een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (mer). Het besluit behoeft niet te worden gepubliceerd, maar moet wel worden opgenomen in het besluitvormingsproces van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning. Dit dient plaats te vinden ‘in een zo vroeg mogelijk stadium” (voor de terinzagelegging van het ontwerpbesluit). Met kleine projecten wordt overigens bedoeld; categorieën van gevallen die op lijst-D (Bijlage D bij het besluit mer) staan, maar (ook ver) onder de drempelwaarden blijven. Bijvoorbeeld de bouw van woningen, of de functie wijziging van kantoren naar wonen vallen hier dus ook onder omdat deze zijn aan te merken als een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ (cat. 11.2 bijlage D Besluit mer).

Voorts vloeit er uit de wetswijziging nog meer voort.

Procedure vormvrije m.e.r.-beoordeling
Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling worden enkele procedurele vereisten uit de Wet milieubeheer van toepassing. Dit betekent dat de initiatiefnemer (particulier of ondernemer) voortaan een melding moet doen van het voornemen om een activiteit uit te voeren beneden de drempelwaarde uit Bijlage D van het Besluit m.e.r. Hoewel gemeente geen aanmeldnotitie hoeven op te stellen, is dit in voorkomende situaties en in het kader van een goede besluitvorming wel verstandig.
De aanmelding is vormvrij, maar er moet wel worden voldaan aan enkele inhoudelijke eisen. Dit betekent ook dat de nieuwe bepalingen voor de m.e.r.-beoordelingsprocedure (wijzigingen in artikelen 7.16 tot en met 7.19 Wm) ook van toepassing zijn op de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Dit gaat vooral over:
• de informatieverplichting voor de initiatiefnemer
• het beschrijven van maatregelen en kenmerken
• de weging van deze maatregelen en kenmerken in het besluit
• het beslissen binnen 6 weken

Let op, er is geen overgangsrecht opgenomen voor de wijzigingen die volgen uit het Besluit m.e.r. voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Dit betekent dat voor deze projecten er geen overgangsrecht is en vanaf 16 mei de nieuwe regels gaan gelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karina Franssen (senior jurist), 06 - 51 91 35 28 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.