Twee jaar na de opening van het schoolterrein in Velp is het tijd om de balans op te maken en het resultaat van de metamorfose te bekijken. Een schoolterrein dat gedomineerd werd door parkeervoozieningen en omheiningen heeft plaats gemaakt voor een gezond schoolplein waarbij de auto te gast is en de leerling voorop staat.

Als ontwerper heb je uiteraard een bepaalde visie of idee bij een plan. Door het maken van 3D-visualisaties en het uitwerken van het ontwerp probeer je deze ideeën zo goed mogelijk tot uiting te laten komen en te verankeren in het plan. Het bezoeken van een project na realisatie is een moment waarop duidelijk wordt hoe goed dat is gelukt. Een moment waar je als maker van het plan erg naar uitkijkt. Zo ook bij het buitenterrein van de scholenlocatie van het Astrum College en Arentheem College Titus Brandsma in Velp.

In samenspraak met de werkgroep voor het buitenterrein zijn voorafgaand aan het ontwerp de ambities voor het terrein bepaald en is een visie op het plan bedacht. Deze vormden het vertrekpunt van het project: 

Een plek waarin leerlingen even 'weg zijn van school' door een natuurlijk uitstraling geïnspireerd op de Veluwe.

Een plek die door gebruik van natuurlijke kleuren en materialen contrasteert met het klaslokaal. 

Een plek waar leerlingen even op adem kunnen komen, ze kunnen sporten, leren en pauzeren.

Een groen schoolplein.

Een heldere structuur, met overizchtelijke ontsluiting en parkeervoorzieningen.

Een informele inrichting waarin de gebruiker bepaald hoe deze wordt gebruikt.

Een plek waar ontmoeten centraal staat.

en bovenal,

Een plek waaraan vele leerlingen fjine herinneringen zullen ontlenen als ze terug denken aan hun schooltijd.

Hierboven ziet u een fotoreeks met daarin fotos van de voormalige situatie, een visualisatie uit de ontwerpfase en fotos van de huidige inrichting. Het is mooi om te zien dat ook nu weer het resultaat wordt gewaardeerd en gebruikt zoals het op voorhand bedacht is.

Opdrachtgever: Scholengemeenschap Velp
Type project: Inrichtingsplan
Locatie: Gemeente Velp