In 2015 is de nieuwe inrichting voor het schoolterrein in Velp opgeleverd. Buro Waalbrug maakte in opdracht van de Christelijke OnderwijsGroep het ontwerp voor het buitenterrein dat is ontworpen volgens de richtlijnen van een gezond schoolplein. Dit houdt onder andere in dat het schoolterrein openbaar gebied wordt en dus ook buiten schooltijd toegankelijk is. 

Dit initiatief werd beloond door een plaats in de top 10 voor de Falco-award van beste openbare ruimte van 2016. In de top 10 waren onder andere opgenomen: Het stationsplein Rotterdam, het Stationsplein Arnhem en Kerckebosch Zeist (uiteindelijke winnaar).

De inzending van het schoolplein in Velp als deelnemer voor de beste openbare ruimte van 2016 is een bijzondere. Bijzonder omdat schoolpleinen vaak allerminst openbaar zijn. Het zijn omheinde buitenruimten die veelal uitsluitend dienst doen voor de leerlingen tijdens de openingstijden van de school. In dit geval is dat anders. Het schoolbestuur heeft er in nauw overleg met de leerlingenraad voor gekozen hun ‘schoolplein’ om te vormen tot een gezond en openbaar schoolplein. Dit heeft een indrukwekkende verandering te weeg heeft gebracht: van een veredelde parkeerplaats met rokershokjes, naar een inspirerende verblijfsruimte voor de school en de buurt.

De planlocatie betreft het buitenterrein van de scholen Astrum College (MBO en voorheen ROC A12) en Arentheem College Titus Brandsma (voortgezet onderwijs) en sportcomplex De Dumpel in Velp. In de bestaande situatie een door hekken omsloten en opgedeeld terrein waarin het beeld wordt gedomineerd geparkeerde auto’s en scooters. Ingrepen die door de tijd heen in de buitenruimte zijn gedaan laten zien hoe op krampachtige wijze wordt geprobeerd het gebruik te sturen. Tijd om de gedateerde inrichting aan te pakken en het over een andere boeg te gooien.

Vanuit de leerlingenraad is er een programma van eisen opgesteld en is besloten om het terrein opnieuw in te richten volgens de principes van een gezond schoolplein. Dit is een erkent certificaat dat aangeeft dat een schoolplein voldoet aan een aantal voorwaarden:

- Het biedt ruimte voor sport en spel
- Het is rookvrij
- Het is groen
- Het kan fungeren als buitenlokaal
- Het is na schooltijd open
- Scholieren helpen met inrichten / onderhouden
- Het inspireert anderen

Met deze randvoorwaarden en het PVE als uitgangspunt is er een idee tot stand gekomen om een ruimte te creëren waarin de gebruiker zich even in een andere wereld waant. Een wereld waarin de gebruiker zich weer mentaal kan opladen. Even weg zijn van school, je gedachten verzetten. Een gemeenschappelijke plek waarin sport, spel, ontspanning en ontmoeten samen komt. In contrast met de ‘zakelijke’ inrichting van het interieur van de scholen is de buitenruimte met haar natuurlijke kleuren en materialen geïnspireerd op de Veluwe en is dat het uitgangspunt geweest voor de nieuwe inrichting.

De functies uit het programma van eisen hebben binnen dit idee elk hun ‘natuurlijke plek’ gekregen. Dit geeft het terrein een ontspannen en ongedwongen sfeer die bovendien zeer multifunctioneel is. Zo is de pannakooi uit het PVE niet letterlijk toegepast maar vertaald in een ruimte waar naast voetballen ook mogelijkheden zijn voor gebruik als buitenlokaal of pauzeplaats.

Voor en tijdens het ontwerpproces zijn leerlingen nauw betrokken geweest bij de inrichting van hun plein; door het opstellen van het PVE maar ook door mee te ontwerpen. Zo hebben scholieren hun eigen boomroosters ontworpen die tijdens de opening feestelijk zijn gepresenteerd en hebben ze meegedacht over de kleurstelling van het meubilair. Zo is er voor en door de leerlingen een fantastisch schoolplein gerealiseerd waar ook de buurt van profiteert.

Een gezond schoolplein is dus gezond in vele opzichten en gaat verder dan een keuze uit duurzame materialen en onderhoud. Een nobele gedachte die meer positieve aandacht en een beloning verdient!

Opdrachtgever: Scholengemeenschap Velp
Type project: Inrichtingsplan
Locatie: Gemeente Velp