Afgelopen jaren heeft u hard gewerkt om te voldoen aan de actualiseringplicht van bestemmingsplannen per 1 juli 2013. Het is nu van belang na te denken over het beheer en onderhoud van uw bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Het blijft wettelijk noodzakelijk te beschikken over actuele plannen en kan het wenselijk zijn actuele plannen tussentijds bij te werken. Wij nemen u deze zorg uit handen met het ‘Serviceplan Bestemmingsplannen’. De inhoud en looptijd van het serviceplan bepaalt u samen met ons, afgestemd op uw situatie en wensen.

Wij bieden u de volgende diensten:
1. Herzieningen bij het verlopen van de 10 jaars-termijn.
2. Actualisering handboek aan nieuwe landelijke standaarden.
3. Aanpassing vigerende plannen aan nieuwe landelijke standaarden (en handboek).
4. Keuzemogelijkheid om projectbesluiten, postzegelplannen e.d. binnen een termijn naar keuze te verwerken in één nieuw actueel bestemmingsplan, de zogenaamde ‘veegronde’.
5. Technische ondersteuning voor bijvoorbeeld het beheer en publiceren van bestemmingsplannen, het vervaardigen van een verbeelding en de aanschaf van software, zoals een GML Viewer. Alle ondersteuning kan zowel vanuit ons bureau als op locatie plaatsvinden.