Vanaf half februari 2021 heeft het ontwerp bestemmingsplan ‘Gendt, Markt 22-24’ in de gemeente Lingewaard voor 6 weken ter visie gelegen. Buro Waalbrug heeft in opdracht van Spoeltman Bouw de terreininrichting ontworpen en het bijbehorende bestemmingsplan opgesteld.

Vacature
Vacature

Tijdens een bewonersavond zijn omwonenden geïnformeerd over de plannen voor de transformatie van het voormalige steenfabrieksterrein in Milsbeek aan de Maas. Buro Waalbrug werkt in opdracht van Wienerberger aan een bijzonder plan met woningbouw en landschapsontwikkeling.

De bouw van de Kiem van Houten

Op 29 juli 2020 heeft de Raad van State de bezwaren van omwonenden tegen de zand- en grondwinning voor de Beuningse Plas ongegrond verklaard. Buro Waalbrug heeft de ruimtelijke onderbouwing en landschappelijke inpassing voor de aanvraag van een omgevingsvergunning opgesteld om, in afwijking van het bestemmingsplan, de realisatie van een klasseerinstallatie met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen mogelijk te maken.

De bouw van de Kiem van Houten

Medio juli wordt het eerste deel van fase 1 van de Kiem van Houten opgeleverd. Er wordt hard gebouwd en ook de eerste voorbereidingen voor de aanleg van het omliggende park worden getroffen.

Transformatie voormalige Martinukerk in Gendt

De transformatie van de voormalige Martinuskerk in Gendt is al goed zichtbaar. De patiowoningen worden op korte termijn opgeleverd en ook de rest van het plan krijgt al vorm. Deze bijzondere, historische plek wordt herontwikkeld tot een bijzondere woonplek; het Hof van Gendt.

Visiekaart zonne-energie Lingewaard

Op 20 februari 2020 stelden de gemeenteraden van Druten en Wijchen de beleidskaders voor zonne-energie vast. Buro Waalbrug stelde deze beleidsvisie in opdracht en in samenwerking met beide gemeenten op.

De herstructurering van de Nijmeegse Kolpingbuurt is zo goed als afgerond! Buro Waalbrug maakte hiervoor in opdracht van Hendriks BouwOntwikkeling het inrichtingsplan, dat in samenspraak met bewoners tot stand is gekomen. Binnenkort verschijnt er op NPO een documentaireserie over de herstructurering.

Bristol

De EU Dienstenrichtlijn maakt het noodzakelijk dat brancheringsregels in bestemmingsplannen voldoen aan eisen van non-discriminatie, noodzakelijkheid en evenredigheid.