Aanstaande woensdag organiseert buro Waalbrug samen met Procesmaker/s in opdracht van de gemeente West Maas en Waal de Avond van het Buitengebied. Tijdens deze interactieve avond delen zes experts hun verhaal over verschillende thema’s (zoals gezondheid, agrarische bedrijvigheid en natuur) die spelen in het prachtige buitengebied van West Maas en Waal. Het is de bedoeling dat deze verhalen gebruikers en bewoners van het buitengebied aan het denken zetten over de toekomst van dit buitengebied en met elkaar en de gemeente in gesprek gaan over hun ideeën en wensen.

Omgevingsvisie

Net als veel andere gemeenten bereidt ook de gemeente West Maas en Waal zich voor op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking zal treden. 

In de Omgevingswet is bepaald dat de gemeenteraad een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente moet vaststellen. Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn die betrekking heeft op verschillende aspecten van de leefomgeving, zoals (agrarische) bedrijvigheid, water, natuur, landschap en cultuurhistorie.

Buro Waalbrug heeft de opdracht gekregen om voor het buitengebied van de gemeente West Maas en Waal een omgevingsvisie op te stellen. De gemeente heeft ervoor gekozen om eerst met het buitengebied aan de slag te gaan, omdat er voor de kernen en de recreatiegebieden in de gemeente nog een actuele visie ligt. Uiteindelijk is het de bedoeling om de verschillende visies samen te brengen in één gemeentebrede omgevingsvisie.

Een omgevingsvisie maak je als gemeente of adviesbureau niet alleen, maar samen met inwoners, gebruikers en ondernemers in de gemeente. Alleen op deze manier is het mogelijk te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst, die aansluit bij de praktijk.

Zie ook: https://www.westmaasenwaal.nl/buitengebied

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Karina Franssen (k.franssen@burowaalbrug.nl of 06 - 51 91 35 28).

Opdrachtgever: gemeente West Maas en Waal
Type project: omgevingsvisie