• De Beuningse Plas
  • De Beuningse Plas
  • De Beuningse Plas
  • De Beuningse Plas
  • De Beuningse Plas

Op 29 juli 2020 heeft de Raad van State de bezwaren van omwonenden tegen de zand- en grondwinning voor de Beuningse Plas ongegrond verklaard. Buro Waalbrug heeft de ruimtelijke onderbouwing en landschappelijke inpassing voor de aanvraag van een omgevingsvergunning opgesteld om, in afwijking van het bestemmingsplan, de realisatie van een klasseerinstallatie met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen mogelijk te maken.

Het is de bedoeling om doormiddel van zandwinning een waterplas te realiseren, die wordt verbonden met de waterpartijen in de woonwijk ‘De Beuningse Plas’. De plas krijgt een recreatieve functie gecombineerd met natuurontwikkeling. Voor de recreatieve functie wordt, aan de westoever en voor een deel aan de noordoever, een zandstrand gerealiseerd. De oost- en zuidoever zijn bestemd voor natuur. Rondom de plas wordt een ruiterpad en een wandelpad aangelegd. Vooruitlopend op de ontzanding zijn de Palinggracht en de Jonkerstraat met een fietspad, aan de zuidkant van de plas, met elkaar verbonden, is een pad langs de geluidswal aangelegd en uitkijkpunten gerealiseerd.

Bij het uitwerken van de zandwinplannen is nader beoordeeld waar de verwerkings- en/of scheidingsinstallatie met bijbehorende leidingen, installaties, hulpconstructies en bouwwerken (de zogenaamde klasseerinstallatie of kortweg KSI) praktisch gezien het beste gerealiseerd kan worden. Dit blijkt aan de oostzijde, nabij de hoek Jonkerstraat - Nieuwe Pieckelaan te zijn. Omdat de klasseerinstallatie op de voorgenomen locatie in strijd is met de geldende bestemmingsplannen is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan vereist. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van deze aanvraag 'omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan'. In deze onderbouwing wordt uiteengezet waarom de beoogde ontwikkeling in het plangebied toelaatbaar is en waarom het aanvaardbaar is om in dit geval af te wijken van de geldende voorschriften.

Ook ten tijde van de zandwinning wordt, op de locatie van de klasseerinstallatie met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen, rekening gehouden met de landschappelijke uitstraling. Op basis van een landschappelijke inpassing gemaakt door Buro Waalbrug. De bestaande groenstructuur wordt aangevuld, om het beeld op maaiveldniveau te verzachten. Hiervoor wordt beplanting aangebracht, worden groenstroken aangelegd en worden de buitenzijden van de betonnen keerwanden voorzien van klimplanten.

Nadat we eerder al de complimenten hebben mogen ontvangen van de provincie over de opzet en inhoud van de ruimtelijke onderbouwing, heeft nu ook de Raad van State geoordeeld en kunnen de zandwinningsactiviteiten beginnen. De zandwinning loopt tot en met het einde van 2035. Daarna is de gemeente Beuningen een recreatie- en natuurplas rijker.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jeroen Langbroek (stedenbouwkundige en adviseur ruimtelijke ontwikkeling), 06 – 519 13 675 |Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opdrachtgever: gemeente Beuningen

Type project: ruimtelijke onderbouwing, landschappelijke inpassing