Actualiteit

Buronieuws:

Buro Waalbrug is als adviseur voor stedenbouw, landschapsontwerp en ruimtelijke ordening betrokken bij tal van projecten en ontwikkelingen. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste buronieuws, onze werkzaamheden en uitvoering van de verschillende projecten. 

Jurisprudentie

Naast het nieuws over projecten en ons buro vindt u hier een speciale rubriek waarin wij interessante jurisprudentie op gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht behandelen. Onze jurist Karina Franssen voorziet interessante passages uit de uitspraken van de ABRS van uitleg en nader commentaar en de lessen die hieruit volgen.

Bekijk hier de rubriek jurisprudentie.

 

Buro Waalbrug zal in opdracht van Hendriks projectontwikkeling in Oss het stedenbouwkundig plan opstellen voor de locatie Dillenburg te Drunen in de gemeente Heusden. In een uitvraag met 3 andere bureaus is het plan van buro Waalbrug als beste uit de bus gekomen. De locatie zal met een mix van verschillende typen woningen en prijsklassen ruimte bieden aan 130 nieuwbouwwoningen.

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel gaat ons in 2018 (of zoveel later als nodig) het omgevingsplan brengen. Het omgevingsplan vervangt het (volgens het ministerie disfunctionerende) bestemmingsplan. In deze memo zal kort op dit instrument worden ingegaan.

In de gesprekken die wij de afgelopen tijd met gemeenten hebben gehouden, is gebleken dat veel gemeenten de mogelijkheid aan het onderzoeken zijn om zelf bestemmingsplannen op te stellen. Wij willen dit zoveel als mogelijk faciliteren en maken dit mogelijk onder het mom van 'Een beetje van jezelf en een beetje van buro Waalbrug'.

In overleg met gemeenten en provincie Gelderland onderzoekt Buro Waalbrug momenteel de kansen en beperkingen van de Ladder voor duurzame verstedelijking. In de praktijk merken wij dat deze nieuwe beleidsregel veel vragen oproept.In het onderzoek wordt gezocht naar handvaten voor dit beleid en staan de volgende onderwerpen centraal:

Afgelopen dinsdag, 25 maart is de gunning voor de herontwikkeling van de Hutgraaf definitief geworden. Hendriks Projectontwikkeling uit Oss heeft vrijdagochtend de overeenkomst hiervoor getekend en de plannen toegelicht. Het stedenbouwkundig plan voor de +- 140 woningen werd door buro Waalbrug opgesteld en werd van alle inzenders als beste beoordeeld.

Het uitgangspunt van de Omgevingswet, en eigenlijk van het omgevingsrecht, is dat zoveel als mogelijk wordt volstaan met algemene regels. Maar omdat veel activiteiten potentieel grote gevolgen voor de leefomgeving kunnen hebben blijft maatwerk en dus een (omgevings)vergunning noodzakelijk.

Op donderdag 6 februari organiseerde Buro Waalbrug de kennismiddag 'Omgevingsrecht en Gebiedsontwikkeling' voor gemeentelijke medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en begeleiden van ruimtelijke plannen.De middag stond in het teken van het delen van informatie en kennis omtrent de onderwerpen: flexibele planvorming, veranderende samenwerking en procesmanagement.

Afgelopen jaren heeft u hard gewerkt om te voldoen aan de actualiseringplicht van bestemmingsplannen per 1 juli 2013. Het is nu van belang na te denken over het beheer en onderhoud van uw bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Het blijft wettelijk noodzakelijk te beschikken over actuele plannen en kan het wenselijk zijn actuele plannen tussentijds bij te werken. Wij nemen u deze zorg uit handen met het ‘Serviceplan Bestemmingsplannen’. De inhoud en looptijd van het serviceplan bepaalt u samen met ons, afgestemd op uw situatie en wensen.

Buro Waalbrug gaat een ‘parapluplan’ cultuurhistorie opstellen voor de gemeenten Beuningen, Heumen en Wijchen. In dit parapluplan wordt het beleid zoals dat nog wordt vastgelegd in de beleidsnota cultuurhistorie van deze gemeenten vertaald in een juridische regeling. Hierdoor worden cultuurhistorische waarden betrokken bij de belangenafweging rond een ruimtelijke ontwikkeling, zoals de bouw van een gebouw of het uitvoeren van graaf-, kap en andere werkzaamheden.

De afgelopen weken is buro Waalbrug druk geweest met het ontwikkelen van de nieuwe website die nu online is. Via deze weg houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, onze projecten en cursussen.