Actualisatie

  • Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel gaat ons in 2018 (of zoveel later als nodig) het omgevingsplan brengen. Het omgevingsplan vervangt het (volgens het ministerie

    ...
  • Afgelopen jaren heeft u hard gewerkt om te voldoen aan de actualiseringplicht van bestemmingsplannen per 1 juli 2013. Het is nu van belang na te denken over het beheer en onderhoud van uw bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Het

    ...
  • Buro Waalbrug denkt en werkt mee aan pilotprojecten in het kader van de Crisis- en herstelwet die dienen als voorbereiding op de omgevingswet en het omgevingsplan.