Omgevingswet

 • In samenwerking met Saxion Hogescholen heeft buro Waalbrug een cursus ontwikkeld waarin de nieuwe Omgevingswet centraal staat. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe rol van de gemeenten (en ambtenaren) onder de omgevingswet.

  ...
 • Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel gaat ons in 2018 (of zoveel later als nodig) het omgevingsplan brengen. Het omgevingsplan vervangt het (volgens het ministerie

  ...
 • Het uitgangspunt van de Omgevingswet, en eigenlijk van het omgevingsrecht, is dat zoveel als mogelijk wordt volstaan met algemene regels. Maar omdat veel activiteiten potentieel grote gevolgen voor de leefomgeving kunnen hebben blijft

  ...
 • Buro Waalbrug ondersteund de gemeente Beuningen in het landelijk experiment flexibele bestemmingsplannen. De gemeente wil Laan 1945 in Weurt levendiger en gevarieerder maken. Daartoe wil zij flexibelere regelgeving, wonen en ondernemen

  ...
 • Buro Waalbrug denkt en werkt mee aan pilotprojecten in het kader van de Crisis- en herstelwet die dienen als voorbereiding op de omgevingswet en het omgevingsplan.