Bestemmingsplan

 • Buro Waalbrug zoekt twee ambitieuzeadviseurs ruimtelijke ontwikkeling (planoloog) om ons team in Beuningen (Gelderland) te versterken. Ben je creatief en wil je samen met ons werken aan complexe en

  ...
 • In de gesprekken die wij de afgelopen tijd met gemeenten hebben gehouden, is gebleken dat veel gemeenten de mogelijkheid aan het onderzoeken zijn om zelf bestemmingsplannen op te stellen. Wij willen dit zoveel als mogelijk faciliteren en

  ...
 • Buro Waalbrug gaat een ‘parapluplan’ cultuurhistorie opstellen voor de gemeenten Beuningen, Heumen en Wijchen. In dit parapluplan wordt het beleid zoals dat nog wordt vastgelegd in de beleidsnota cultuurhistorie van deze

  ...
 • Buro Waalbrug ondersteund de gemeente Beuningen in het landelijk experiment flexibele bestemmingsplannen. De gemeente wil Laan 1945 in Weurt levendiger en gevarieerder maken. Daartoe wil zij flexibelere regelgeving, wonen en ondernemen

  ...
 • • Wat is de rol van vastgoedbeheerder / ontwikkelaar bij een concurrerend detailhandelsinitiatief?
  • In hoeverre is van belang dat bij een detailhandelsinitiatief wordt aangetoond dat daar op regionaal

  ...
 • Afgelopen jaren heeft u hard gewerkt om te voldoen aan de actualiseringplicht van bestemmingsplannen per 1 juli 2013. Het is nu van belang na te denken over het beheer en onderhoud van uw bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Het

  ...