Nieuwe stedelijke ontwikkeling

  • Afgelopen 11 maart 2020 hielden wij in samenwerking met Jansen Bouwontwikkeling B.V., Goudappel Coffeng en de gemeente Houten een bewonersavond over de nieuwbouwplannen voor de Kiem van Houten. Aanleiding was de recente terinzagelegging

    ...
  • Een uitspraak waarin de ABRS stelt dat, indien een nieuwe stedelijke ontwikkeling bij wijzigingsplan mogelijk wordt gemaakt, bij het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid reeds voldaan moet zijn aan de onderzoeksplicht die volgt uit 3.1.6

    ...