Omgevingsplan

 • (Een andere kijk op) De Omgevingsvisie

  Over o.a. de relatie tussen omgevingsvisie en omgevingsplan

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld maar steeds vaker zien wij her en der al omgevingsvisies oppoppen. We denken dat dit te maken

  ...
 • Chw bestemmingsplan in kader van grootschalige gebiedsontwikkeling

  Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van 1.000 hectare. In het gebied tussen

  ...
 • Cursus: werken met de nieuwe omgevingswet

  In samenwerking met Saxion Hogescholen heeft buro Waalbrug een cursus ontwikkeld waarin de nieuwe Omgevingswet centraal staat. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe rol van de gemeenten (en ambtenaren) onder de omgevingswet.

  ...
 • Data op orde: Uw waardevolle data mee naar het DSO?

  Het beheerteam van de RO Standaarden bij Geonovum analyseert samen met het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl bij het Kadaster, de data-kwaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl.

 • De nieuwe omgevingswet: het omgevingsplan

  Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel gaat ons in 2018 (of zoveel later als nodig) het omgevingsplan brengen. Het omgevingsplan vervangt het (volgens het ministerie

  ...
 • Omgevingsplan

  Het omgevingsplan is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Hier komt de gemeentelijke regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving bij elkaar. Bij amvb wordt bepaald welke gemeentelijke regels in een omgevingsplan moeten

  ...
 • Stand van Zaken invoering Omgevingswet

  Het ontwikkelen van de Omgevingswet - die op 1 januari 2021 in werking zal treden - is een grote operatie.

 • Voorbereiden op de omgevingswet en het omgevingsplan

  Buro Waalbrug denkt en werkt mee aan pilotprojecten in het kader van de Crisis- en herstelwet die dienen als voorbereiding op de omgevingswet en het omgevingsplan.