Omgevingsplan

 • Over o.a. de relatie tussen omgevingsvisie en omgevingsplan

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld maar steeds vaker zien wij her en der al omgevingsvisies oppoppen. We denken dat dit te maken

  ...
 • Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van 1.000 hectare. In het gebied tussen

  ...
 • In samenwerking met Saxion Hogescholen heeft buro Waalbrug een cursus ontwikkeld waarin de nieuwe Omgevingswet centraal staat. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe rol van de gemeenten (en ambtenaren) onder de omgevingswet.

  ...
 • Het beheerteam van de RO Standaarden bij Geonovum analyseert samen met het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl bij het Kadaster, de data-kwaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel gaat ons in 2018 (of zoveel later als nodig) het omgevingsplan brengen. Het omgevingsplan vervangt het (volgens het ministerie

  ...
 • Het omgevingsplan is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Hier komt de gemeentelijke regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving bij elkaar. Bij amvb wordt bepaald welke gemeentelijke regels in een omgevingsplan moeten

  ...
 • Het ontwikkelen van de Omgevingswet - die op 1 januari 2021 in werking zal treden - is een grote operatie.

 • Buro Waalbrug denkt en werkt mee aan pilotprojecten in het kader van de Crisis- en herstelwet die dienen als voorbereiding op de omgevingswet en het omgevingsplan.