Omgevingsrecht

  • Buro Waalbrug zoekt twee ambitieuzeadviseurs ruimtelijke ontwikkeling (planoloog) om ons team in Beuningen (Gelderland) te versterken. Ben je creatief en wil je samen met ons werken aan complexe en

    ...
  • Op donderdag 6 februari organiseerde Buro Waalbrug de kennismiddag 'Omgevingsrecht en Gebiedsontwikkeling' voor gemeentelijke medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en begeleiden van ruimtelijke plannen.De middag stond in het teken van

    ...
  • Het Besluit mer en de Wet milieubeheer zijn recent gewijzigd. Gemeenten zijn gelet hierop verplicht om óók bij ‘kleine’ projecten een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (mer). Het

    ...
  • Het ontwikkelen van de Omgevingswet - die op 1 januari 2021 in werking zal treden - is een grote operatie.