Omgevingsvisie

 • De Avond van het Buitengebied in West Maas en Waal, afgelopen 12 februari, was een groot succes. Zo'n 180 inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden toonden hun interesse in de toekomst van het buitengebied.

 • Buro Waalbrug heeft samen met LBPSight en de gemeente Roosendaal de beleidsvisie zonne-energie opgesteld. 

 • Afgelopen donderdag werd tijdens een speciale bijeenkomst van de gemeenteraad van West Maas en Waal het door buro Waalbrug ontwikkelde omgevingswetspel gespeeld. Buro Waalbrug heeft de opdracht gekregen om voor het buitengebied van de

  ...
 • Steeds meer gemeenten bereiden zich voor op de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking zal treden. Dat geldt ook voor de gemeente West Maas en Waal.

 • De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bevat het strategisch gemeentelijk omgevingsbeleid. De omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en uitgewerkt (thematisch of gebiedsgericht) in programma’s die

  ...
 • Ben jij klaar voor de Omgevingswet en het Digitale Stelsel (DSO)?

  Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dat klinkt nog ver weg, maar komt sneller dichterbij dan u denkt. In de tussentijd kunt u uw

  ...
 • Het ontwikkelen van de Omgevingswet - die op 1 januari 2021 in werking zal treden - is een grote operatie.

 • In 2012 heeft de gemeente Losser een concept-structuurvisie in procedure gebracht, die vanwege nieuwe ontwikkelingen en de (destijds) nog op te stellen regionale programmering voor woon- en werklocaties nooit is vastgesteld. Hierdoor ontbrak het

  ...
 • De Heilige Martinuskerk in Gendt is al jaren niet meer in gebruik en het voormalige kerkhof is al in 2005 geruimd. In opdracht van Hendriks Bouwontwikkeling heeft ons buro een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en inrichtingsplan

  ...