Overgangsrecht

  • Hoewel B&W niet handhavend kunnen optreden vanwege strijd met het bestemmingsplan (de activiteit mag immers volgens het overgangsrecht worden voortgezet) en vanuit de gemeente niet is aangegeven dat desnoods met onteigening een einde

    ...
  • De ABRS heeft in een ‘klassiek geval’ waarin een bedrijfswoning op een bedrijventerrein door een burger wordt bewoond, uitgesproken dat de gemeenteraad, alvorens het gebruik als burgerwoning onder persoonsgebonden

    ...