Bestemmingsplan

 • In de praktijk blijkt dat het van groot belang is dat de inventarisatie en waardering van cultuurhistorie ook daadwerkelijk wordt verankerd in beleid en regelgeving. Relevante vragen zijn dan: op welke wijze verwerk je de waarden in

  ...
 • Het bestemmingsplan Centrum Elst (gemeente Overbetuwe) betreft een combinatie van actualisatie en ontwikkelen. Voor het gebied moet vanwege de actualisatieplicht een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Daarnaast is in het kader van de

  ...
 • Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Waalre het bestemmingsplan ‘De Boslaantjes, Waalre Noord’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 65 woningen mogelijk. Buro Waalbrug heeft in opdracht van de Van Grunsven Groep het

  ...
 • In opdracht van de Dekker Groep, en in overleg met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Natuurmonumenten en Watersport Vereniging Neptunus, stellen wij een bestemmingsplan op voor plas De Koornwaard.
  De Dekker Groep houdt zich bezig met de

  ...
 • De gemeente West Maas en Waal heeft de ambitie om recreatiegebied De Gouden Ham verder te ontwikkelen als toeristisch-recreatieve hotspot in Rivierenland. Eén van de projecten in dit gebied is de ontwikkeling van recreatiepark ‘Landgoed De Acht

  ...
 • Op 4 mei 2016 heeft de Raad van State een spuitzone van 10 meter tussen een fruitboomgaard en twee woningen geaccepteerd in het door buro Waalbrug opgestelde bestemmingsplan ‘Van Heemstraweg 2a Ewijk’.

 • De gemeente West Maas en Waal heeft de ambitie om recreatiegebied De Gouden Ham verder te ontwikkelen als toeristisch-recreatieve hotspot in Rivierenland. Eén van de projecten in dit gebied is de ontwikkeling van recreatiepark ‘Landgoed De Acht

  ...
 • De gemeente Beuningen heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om mede invulling te kunnen geven aan deze ambities, wordt tussen Ewijk en bedrijventerrein Schoenaker een zonneveld gerealiseerd. Buro Waalbrug maakte hiervoor in

  ...
 • De laatste tijd speelt in de rechtspraak geregeld (weer) de vraag of woningen gebruikt kunnen worden voor de huisvesting van meerdere personen die niet één huishouden vormen, zoals arbeidsmigranten of studenten (kamerverhuur). Hoewel

  ...
 • In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling heeft buro Waalbrug een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan opgesteld voor de nieuwbouwwijk 'Plakse Wei' te Bemmel. Concept voor deze kleinschalige woonwijk is

  ...
 • Voor de transformatie van het ENCI-gebied (bedrijfsterrein + mergelgroeve) in de gemeente Maastricht tot een multifunctioneel bedrijventerrein en een gebied voor natuur, recreatie en toerisme wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Buro

  ...