ruimtelijke ordening

 • In verband met de groei van onze opdrachtenportefeuille zijn wij voor onze vestiging in Beuningen (Gelderland) op zoek naar een ambitieuze jurist omgevingsrecht als uitbreiding van ons team.

 • Buro Waalbrug zoekt eenambitieuze en ervaren adviseur ruimtelijke ontwikkeling (planoloog) om ons team in Beuningen (Gelderland) te versterken. Ben je creatief en wil je samen met ons werken aan

  ...
 • In verband met de groei van onze opdrachtenportefeuille hebben wij voor onze vestiging in Beuningen (Gelderland) hebben wij op dit moment één vacature. Word jij onze nieuwe collega?

 • In de gesprekken die wij de afgelopen tijd met gemeenten hebben gehouden, is gebleken dat veel gemeenten de mogelijkheid aan het onderzoeken zijn om zelf bestemmingsplannen op te stellen. Wij willen dit zoveel als mogelijk faciliteren en

  ...
 • Buro Waalbrug gaat een ‘parapluplan’ cultuurhistorie opstellen voor de gemeenten Beuningen, Heumen en Wijchen. In dit parapluplan wordt het beleid zoals dat nog wordt vastgelegd in de beleidsnota cultuurhistorie van deze

  ...
 • Het beheerteam van de RO Standaarden bij Geonovum analyseert samen met het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl bij het Kadaster, de data-kwaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Het uitgangspunt van de Omgevingswet, en eigenlijk van het omgevingsrecht, is dat zoveel als mogelijk wordt volstaan met algemene regels. Maar omdat veel activiteiten potentieel grote gevolgen voor de leefomgeving kunnen hebben blijft

  ...
 • Op donderdag 6 februari organiseerde Buro Waalbrug de kennismiddag 'Omgevingsrecht en Gebiedsontwikkeling' voor gemeentelijke medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en begeleiden van ruimtelijke plannen.De middag stond in het teken van

  ...
 • Het Besluit mer en de Wet milieubeheer zijn recent gewijzigd. Gemeenten zijn gelet hierop verplicht om óók bij ‘kleine’ projecten een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (mer). Het

  ...
 • In overleg met gemeenten en provincie Gelderland onderzoekt Buro Waalbrug momenteel de kansen en beperkingen van de Ladder voor duurzame verstedelijking. In de praktijk merken wij dat deze nieuwe beleidsregel veel vragen oproept.In het

  ...