Op 11 december 2019 stelde de gemeenteraad van Lingewaard de beleidskaders voor zonne-energie vast. Buro Waalbrug stelde deze beleidsvisie in opdracht en in samenwerking met de gemeente op.

De gemeente Lingewaard is goed op weg om in 2050 energieneutraal te zijn. Op korte termijn worden de gestelde doelen voor de duurzame opwek gehaald: 2020 (14%) en 2023 (16%) met gerealiseerde en geplande (vergund en SDE+ subsidie verkregen) initiatieven. Voor de doelstellingen van 2030 zijn aanvullende projecten nodig. Tegelijk is er een veelvuldige vraag naar ruimte en moeten de verschillende ruimteclaims goed worden afgestemd.

Zonne-energie levert een bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening. Zonne-energie kan worden gebruikt voor de opwek van elektriciteit (PV) en voor de opwek van warmte (zonne-thermie). Zonne-energie is nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen en fossiele energiebronnen als kolen en aardgas te vervangen. De uitstoot van CO2 zal hierdoor verlaagd worden. Tegelijkertijd is de gemeente zuinig op de natuur en landbouwgronden. Communicatie, draagvlak en (financiële) participatie zijn essentieel bij de ontwikkeling van zonne-energie projecten.

De gemeente zet voor het opwekken van zonne-energie in op twee sporen:

1. Stimuleren van gebouw-gebonden opwekking van zonne-energie;

2. Ruimte geven aan de markt voor de ontwikkeling van zonneparken.

Dit beleidskader geeft aan waar en op welke manier de gemeente de opwekking van zonne-energie in de vorm van zonneparken mogelijk wil maken. Om de ruimtelijke kwaliteiten te waarborgen is voor de ontwikkeling van zonneparken een helder kader nodig. Behalve een visie op zonne-energie (incl. kaartbeeld) zijn in het beleidskader ook planologische, ruimtelijke, economische en maatschappelijke randvoorwaarden en aandachtspunten voor de ontwikkeling van zonneparken opgenomen. Een zonnepark dient voorzien te worden van een degelijke ruimtelijke inpassing. De ontwikkeling van een zonnepark moet bijdragen aan het verder versterken van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten.

Bij particuliere initiatieven heeft de gemeente een sterke voorkeur voor gebouw-gebonden zonnepanelen (op daken, gevels, infrastructurele kunstwerken etc.) ten opzichte van grondgebonden panelen. Als een dak ongeschikt is voor gebouw-gebonden zonnepanelen, dan zijn zonne-akkers (maximaal 250m2) in het buitengebied mogelijk.

Om grootschalige initiatieven te faciliteren en te concentreren heeft de raad in 2017 een ‘zoekzone zonneparken’ aangewezen. Deze zoekzone blijft gehandhaafd voor grondgebonden zonneparken. Zonneparken worden hier geconcentreerd. Buiten de zoekzone wordt geen medewerking aan de ontwikkeling van zonneparken verleend, tenzij het initiatief door de bewoners zelf wordt ontwikkeld en voldoet aan de gestelde kaders.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jeroen Langbroek (stedenbouwkundige en adviseur ruimtelijke ontwikkeling), 06 – 519 13 675 |Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opdrachtgever: gemeente Lingewaard
Type project: Beleidsplan zonne-energie, zonneparken, energietransitie, landschappelijke kaders
Locatie: gemeente Lingewaard