Nederland staat de komende decennia voor een enorme opgave; de energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen is eindig en het klimaat veranderd. Dat betekent dat er vol moet worden ingezet op duurzame energiebronnen.

Hernieuwbare energie heeft een natuurlijke basis (wind, zon, water, biomassa) en vindt overwegend bovengronds en zichtbaar plaats. Bovendien is de energiebehoefte van zodanige omvang dat de opgave zich niet beperkt tot het zo optimaal benutten van bestaande bebouwing. Dit betekent dat het opwekken van hernieuwbare energie ook een wezenlijk onderdeel van ons landschap en leefomgeving gaat uitmaken.

Het Nederlandse landschap is continu in ontwikkeling. Denk aan de veenontginningen (in feite ook een energielandschap) en de ruilverkaveling (optimaliseren van de voedselproductie). Om wildgroei en downgrading te voorkomen, zal de energietransitie een nieuwe laag in de landschapsontwikkeling moeten vormen. Dit betekent dat niet alleen sprake hoeft te zijn van inpassing, maar dat deze ontwerp-opgave ook kan en zal leiden tot nieuwe energielandschappen met eigen ruimtelijke kwaliteiten en (culturele) betekenis. Om hierbij een breed gedragen draagvlak te krijgen, is het van groot belang alle stakeholders bij dit proces te betrekken.

Buro Waalbrug gaat met twee gemeenten deze uitdaging aan. Vanuit de kwaliteiten van de verschillende landschappen en de leefomgeving in de betreffende gemeenten en met een positieve grondhouding (‘ja, mits’) stellen we de landschappelijke beleidskaders op voor de realisatie van zonneparken. Zo wordt het voor een ieder vooraf duidelijk waarom, waar en onder welke condities zonneparken gerealiseerd mogen worden. Wij houden u op de hoogte!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Langbroek (stedenbouwkundige, adviseur fysieke leefomgeving), 06 - 51 91 36 75 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Wil Haans (stedenbouwkundige), 06 – 51 91 37 23 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.