De gemeente Beuningen heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om mede invulling te kunnen geven aan deze ambities, wordt tussen Ewijk en bedrijventerrein Schoenaker een zonneveld gerealiseerd. Buro Waalbrug maakte hiervoor in opdracht van de gemeente, in samenwerking met Engie en overleg met omwonenden het bestemmingsplan en de landschappelijke inpassing.

De ontwikkeling omvat een zonnepark van circa 8 hectare met zonnepanelen tot een hoogte van maximaal 2 meter boven maaiveld. Bij de inrichting van het plangebied is uitgegaan van de bestaande landschappelijke principes en structuren. Aan de west- en noordoostzijde van het plangebied wordt het zonnepark aan het directe zicht van omwonenden onttrokken door realisatie van opgaande groenstroken met struik- en boomvormers van gebiedseigen soorten. De oever van de zuidelijke watergang richting bedrijventerrein Schoenaker krijgt een ecologische inrichting. Deze is meer open van karakter in vergelijk met de andere grenzen. Het hier deels zichtbaar laten van het zonnepark, zal een bijdrage leveren aan de bewustwording omtrent het gebruik van duurzame energie.

De sloten in en om het plangebied blijven behouden, zodat de lijnen van het landschap zichtbaar blijven. Binnen dit landschappelijk raamwerk krijgen de panelen een zuidopstelling, wat gunstig is voor het rendement van de zonnepanelen. Via extensief beheer met kleinvee en het aantrekken van insecten (zoals bijen en vlinders) door gebruik te maken van specifieke bloemen- en plantensoorten wordt ook ecologische meerwaarde verkregen.

Opdrachtgever: Gemeente Beuningen
Type project: Bestemmingsplan
Locatie: Ewijk, gemeente Beuningen