In het bestemmingsplan dat tot deze beroepszaak heeft geleid, werden gronden die in het oude bestemmingsplan de bestemming 'Agrarisch' hadden, bestemd als 'Wonen'. Als eerste was de vraag aan de orde of deze bestemmingswisseling terecht was. De ABRS oordeelde dat er geen sprake was van een bedrijfsmatig geëxploiteerde fruitboomgaard. De bestemmingswisseling was dan ook niet onrechtmatig.

De ABRS oordeelde echter ook dat op grond van het bestemmingsplan een hobbymatige fruitboomgaard is toegestaan (op gronden met de bestemming 'Wonen'). Als dit niet in de planregels is uitgesloten, kan ook bij een hobbymatige fruitboomgaard gebruik worden gemaakt van bestrijdingsmiddelen.

Onder verwijzing naar de uitspraak van de ABRS van 24 februari 2010 in zaaknr. 200905405/1/R1, overweegt de ABRS dat een aan te houden afstand in verband met het woon- en leefklimaat van nabijgelegen woningen niet uitsluitend geldt voor bedrijfsmatige teelt, maar evenzeer voor hobbymatige teeltactiviteiten. De raad heeft dit ten onrechte niet onderkend.

Zie ABRS 19 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:955