Omgevingswet

huis van de omgevingswetHet voorstel van de rijksoverheid om regels voor ruimtelijke plannen te vereenvoudigen en de mogelijkheden van die plannen uit te breiden (Omgevingswet) staat gepland om in 2019 in werking te treden. Er is echter nog veel werk aan de winkel, zowel voor de rijksoverheid als voor de bestuurlijke organisaties die straks met de Omgevingswet gaan werken. In het bijzonder moet daarbij worden gedacht aan de ‘vervanger’ van het bestemmingsplan: het omgevingsplan.

Wat het omgevingsplan betreft: de Crisis- en herstelwet maakt het nu reeds mogelijk vooruit te lopen op mogelijkheden die straks het omgevingsplan zal bieden. Buro Waalbrug is bij verschillende pilotprojecten betrokken. Via deze website kunt u op de hoogte blijven van de actualiteiten rond de Omgevingswet en onze projecten die daarmee samenhangen.

 


 

Steeds meer gemeenten bereiden zich voor op de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden.

Ben jij klaar voor de Omgevingswet en het Digitale Stelsel (DSO)?

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dat klinkt nog ver weg, maar komt sneller dichterbij dan u denkt. In de tussentijd kunt u uw data op orde brengen. De Handreiking Data op Orde helpt u daarbij.

Eind 2017 organiseerde Nederland ICT in samenwerking met branche-organisatie GeoBusiness Nederland voor het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een ICT Markttoets over het digitaal stelsel voor de Omgevingswet/Open Stelsel (DSO).

Het beheerteam van de RO Standaarden bij Geonovum analyseert samen met het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl bij het Kadaster, de data-kwaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl.

Over o.a. de relatie tussen omgevingsvisie en omgevingsplan

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld maar steeds vaker zien wij her en der al omgevingsvisies oppoppen. We denken dat dit te maken heeft met het veelvuldig gepropageerde ‘je moet het gewoon doen’. Op zich klopt het dat je het meeste leert van de ervaring (‘het doen’) en dan vooral van negatieve ervaringen (je leert het meest van fouten!).

Het komt regelmatig voor op www.ruimtelijkeplannen.nl dat plannen ‘over elkaar’ heen vallen. Dit maakt het voor de raadpleger niet altijd duidelijk, welk bestemmingsplan nu van toepassing is; een vergissing is vervolgens snel gemaakt. Door het maken van geconsolideerde bestemmingsplannen kan een duidelijk beeld ontstaan en kunt u als gemeente ter voorbereiding op de Omgevingswet alvast wennen aan de standaard werkwijze om te ´consolideren´ bij het toekomstige omgevingsplan.