Omgevingswet

huis van de omgevingswetHet voorstel van de Rijksoverheid om regels voor ruimtelijke plannen te vereenvoudigen en de mogelijkheden van die plannen uit te breiden (Omgevingswet) staat gepland om op 1 januari 2021 in werking te treden. Er is echter nog veel werk aan de winkel, zowel voor de Rijksoverheid als voor de bestuurlijke organisaties die straks met de Omgevingswet gaan werken. In het bijzonder moet daarbij worden gedacht aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat nog volop in ontwikkeling is. Dit betreft het fundament van de Omgevingswet en dient op uiterlijk 1 juli 2020 gereed te zijn. 

Voor met name gemeenten is het opstellen van een omgevingsplan een grote uitdaging. De Crisis- en herstelwet maakt het nu reeds mogelijk vooruit te lopen op mogelijkheden die straks het omgevingsplan zal bieden. Buro Waalbrug is bij verschillende pilotprojecten betrokken. Via deze website kunt u op de hoogte blijven van de actualiteiten rond de Omgevingswet en onze projecten die daarmee samenhangen.

 


 

Steeds meer gemeenten bereiden zich voor op de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking zal treden. Dat geldt ook voor de gemeente West Maas en Waal.

Het ontwikkelen van de Omgevingswet - die op 1 januari 2021 in werking zal treden - is een grote operatie.

Ben jij klaar voor de Omgevingswet en het Digitale Stelsel (DSO)?

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dat klinkt nog ver weg, maar komt sneller dichterbij dan u denkt. In de tussentijd kunt u uw data op orde brengen. De Handreiking Data op Orde helpt u daarbij.

Eind 2017 organiseerde Nederland ICT in samenwerking met branche-organisatie GeoBusiness Nederland voor het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een ICT Markttoets over het digitaal stelsel voor de Omgevingswet/Open Stelsel (DSO).

Het beheerteam van de RO Standaarden bij Geonovum analyseert samen met het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl bij het Kadaster, de data-kwaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl.

Over o.a. de relatie tussen omgevingsvisie en omgevingsplan

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld maar steeds vaker zien wij her en der al omgevingsvisies oppoppen. We denken dat dit te maken heeft met het veelvuldig gepropageerde ‘je moet het gewoon doen’. Op zich klopt het dat je het meeste leert van de ervaring (‘het doen’) en dan vooral van negatieve ervaringen (je leert het meest van fouten!).