Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bevat het strategisch gemeentelijk omgevingsbeleid. De omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en uitgewerkt (thematisch of gebiedsgericht) in programma’s die worden vastgesteld door B&W. De omgevingsvisie is niet bindend voor inwoners maar in het systeem van de Omgevingswet heeft de omgevingsvisie wel een belangrijke rol.