Nieuws omgevingswet

Over o.a. de relatie tussen omgevingsvisie en omgevingsplan

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld maar steeds vaker zien wij her en der al omgevingsvisies oppoppen. We denken dat dit te maken heeft met het veelvuldig gepropageerde ‘je moet het gewoon doen’. Op zich klopt het dat je het meeste leert van de ervaring (‘het doen’) en dan vooral van negatieve ervaringen (je leert het meest van fouten!).

Het komt regelmatig voor op www.ruimtelijkeplannen.nl dat plannen ‘over elkaar’ heen vallen. Dit maakt het voor de raadpleger niet altijd duidelijk, welk bestemmingsplan nu van toepassing is; een vergissing is vervolgens snel gemaakt. Door het maken van geconsolideerde bestemmingsplannen kan een duidelijk beeld ontstaan en kunt u als gemeente ter voorbereiding op de Omgevingswet alvast wennen aan de standaard werkwijze om te ´consolideren´ bij het toekomstige omgevingsplan. 

In samenwerking met Saxion Hogescholen heeft buro Waalbrug een cursus ontwikkeld waarin de nieuwe Omgevingswet centraal staat. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe rol van de gemeenten (en ambtenaren) onder de omgevingswet. Natuurlijk wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe instrumentarium, waaronder het omgevingsplan, en de vraag of en hoe het nu al eenvoudig beter kan.