Het komt regelmatig voor op www.ruimtelijkeplannen.nl dat plannen ‘over elkaar’ heen vallen. Dit maakt het voor de raadpleger niet altijd duidelijk, welk bestemmingsplan nu van toepassing is; een vergissing is vervolgens snel gemaakt. Door het maken van geconsolideerde bestemmingsplannen kan een duidelijk beeld ontstaan en kunt u als gemeente ter voorbereiding op de Omgevingswet alvast wennen aan de standaard werkwijze om te ´consolideren´ bij het toekomstige omgevingsplan. 

Een geconsolideerd bestemmingsplan is een samenstel van alle geldende ruimtelijke plannen. Het plan zelf kent dan ook geen juridische status, zodat het volgen van een ruimtelijke procedure ook niet noodzakelijk is. Het Rijk en de provincies werken al op deze wijze, maar ook voor gemeenten biedt het veel voordelen.

Door zoveel mogelijk één geconsolideerd plan te maken, realiseer je als gemeente één overzicht van alle geldige plannen op het gemeentelijke grondgebied en kun je opgeruimd aan de slag met de Omgevingswet. Je maakt als gemeente niet alleen technisch één plan, maar krijgt ook een duidelijk inzicht in de verschillende toegepaste begrippen en het aantal verschillende bestemmingen dat in het verleden is gebruikt. Ook dat is nodig voor het omgevingsplan dat gemeenten vanaf 2019/2020 in het kader van de Omgevingswet moeten hebben. Door vervolgens zoveel mogelijk regels te standaardiseren en te vereenvoudigen en daarna te laten landen in één groot nieuw bestemmingsplan, bereid je je als gemeente zo optimaal mogelijk voor op dit integrale omgevingsplan en de nieuwe Omgevingswet.

Het voordeel van geconsolideerde plannen is dat:

  • een raadpleger na het beschikbaar stellen van de geconsolideerde versies nog maar één bestemmingsplan hoeft te bekijken om te weten wat het geldende recht is op een bepaalde locatie. Dit is een goede service naar burgers toe, ondanks dat alleen de originele plannen juridische status hebben. Op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn naast de geconsolideerde versie overigens ook altijd de oorspronkelijke plannen en besluiten te vinden
  • er geen procedure nodig is om tot een geconsolideerde versie te komen: er wordt geen ontwerp ter inzage gelegd, er worden geen zienswijzen ingediend, de raad neemt geen besluit en er is geen beroep mogelijk. Als het geldende recht heel zorgvuldig één-op-één wordt overgenomen hoeft het geen nadeel te zijn om een vergunningaanvraag aan de geconsolideerde versie te toetsen. Uit de tijd dat we alleen analoge bestemmingsplannen hadden, kennen we immers allemaal de met verschillende kleuren stift gemarkeerde en doorgestreepte delen van het plan waaraan goedkeuring was onthouden.
  • De stap naar een Omgevingsplan wordt aanzienlijk kleiner gemaakt doordat de planologische regels al zijn samengevoegd en op elkaar zijn afgestemd

Buro Waalbrug kan u ondersteunen bij deze opgave bijvoorbeeld door:

  • het samenvoegen van meerdere ruimtelijke plannen tot één groot geconsolideerd plan, ook als dit bijvoorbeeld alleen voor intern gebruik is; Een voorbeeld is een moeder(bestemmings)plan waarop verschillende partiële bestemmingsplanherzieningen (zoals veegplannen), wijzigingsplannen en/of uitwerkingsplannen van toepassing zijn.
  • het opstellen van een gemeentelijk handboek voor bestemmingsplannen; Door het standaardiseren en vereenvoudigen van regels ontstaat in de toekomst eenduidigheid bij het opstellen van nieuwe ruimtelijke plannen en het bundelen van de planologische regels in het omgevingsplan. Desgewenst kun je het in eerste instantie nog uitsplitsen over het stedelijk gebied en het landelijke gebied om het meer behapbaar te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Langbroek (adviseur ruimtelijke ordening), 06 - 51 91 36 75 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..