De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bevat het strategisch gemeentelijk omgevingsbeleid. De omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en uitgewerkt (thematisch of gebiedsgericht) in programma’s die worden vastgesteld door B&W. De omgevingsvisie is niet bindend voor inwoners maar in het systeem van de Omgevingswet heeft de omgevingsvisie wel een belangrijke rol.

De wettelijke eisen die aan een omgevingsvisie worden gesteld, zijn beperkt. Zo moet een omgevingsvisie:

  • Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving bevatten.
  • De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied bevatten.
  • De hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid bevatten.
  • Een beschrijving op welke wijze in een omgevingsvisie rekening is gehouden met het voorzorgsbeginsel, preventiebeginsel, het beginsel van bestrijding aan de bron en het beginsel de vervuiler betaald.

De omgevingsvisie is in de optiek van buro Waalbrug een wezenlijk ander instrument dan de structuurvisie onder de Wro. Dit komt enerzijds tot uiting in de verbrede reikwijdte van het begrip fysieke leefomgeving (naast ruimte ook milieu, water, landschap, gezondheid, etc.) en anderzijds door de plaats en rol van de omgevingsvisie in de beleidscyclus van de Omgevingswet.  Met dat laatste doelen we specifiek op de verhouding van de omgevingsvisie tot het omgevingsplan en de functie van de omgevingsvisie in het samenspel tussen gemeenteraad en college. De omgevingsvisie moet namelijk de beleidsmatige verantwoording bevatten van de keuzes die in het omgevingsplan gemaakt worden en het kader bieden voor de uitvoerende taak van B&W.

Wij pleiten er voor om de omgevingsvisie en het omgevingsplan in onderlinge samenhang op te stellen en na opstelling ook in onderlinge samenhang jaarlijks aan een APK te onderwerpen en één keer in de vier jaar aan een revisie.

Buro Waalbrug

Buro Waalbrug adviseert verschillende gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet en is in dat kader ook betrokken bij het denken over en het opstellen van de omgevingsvisie. Buro Waalbrug hecht groot belang aan een goede aansluiting van omgevingsvisie en programma’s aan de ene kant en het omgevingsplan aan de andere kant. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Wil Haans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 51 91 37 23).

Zie verder Omgevingswetspel, Structuurvisie Losser en (een andere kijk op) de omgevingsvisie