Buro Waalbrug denkt en werkt mee aan pilotprojecten in het kader van de Crisis- en herstelwet die dienen als voorbereiding op de omgevingswet en het omgevingsplan. Buro Waalbrug is betrokken bij twee projecten in het kader van de Crisis- en herstelwet. Het betreft de projecten Laan 1945 in Beuningen en de kom Zetten-Hemmen in Overbetuwe. 

De projecten verschillen wezenlijk van karakter. Zo heeft het project in de gemeente Beuningen betrekking op een straat die geleidelijk aan kan transformeren naar een dorpsstraat met een hoge mate van functiemenging. De regeling die in het bestemmingsplan / omgevingsplan wordt opgenomen, moet derhalve een organische ontwikkeling mogelijk maken. Bijzonder is verder dat deze regeling is ‘bedacht’ door burgers en ondernemers uit de kern. Omdat een juridische regeling niet echt uitnodigend werkt, is een spelregelkaart gemaakt waaruit in één oogopslag (en na het lezen van de spelregels ;-)) is op te maken welke mogelijkheden het bestemmingsplan / omgevingsplan biedt. Het project in de gemeente Overbetuwe heeft betrekking op het actualiseren van een bestemmingsplan voor een kern. Het is echter geen normale actualisatie. Het nieuwe bestemmingsplan / omgevingsplan wordt namelijk ‘opgesteld’ door de burgers! In een intensief en uitgebreid voortraject hebben de inwoners, ondernemers en instellingen de kaders van het nieuw op te stellen bestemmingsplan bepaald. In een ‘community’ konden zij discussiëren over allerhande thema’s die een plaats hebben in een bestemmingsplan. Na verloop van tijd is de ‘community’ omgezet in een platform waarop gestemd kon worden over de verschillende thema’s. De resultaten van deze stemming wordt overgenomen in het op te stellen bestemmingsplan. Met deze werkwijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het internet (de community en het platform). De voordelen van deze werkwijze zijn dat (op een relatief simpele wijze) een hele grote groep mensen wordt bereikt, dat de gemeente zich ultratransparant toont en dat (indien de discussie en de stemming goed wordt voorbereid de uitkomst kan rekenen op een breed draagvlak. Is deze werkwijze nieuw? Welnee, in het bedrijfsleven wordt deze methode al lange tijd toegepast om bijvoorbeeld klanttevredenheid en het lanceren van nieuwe en verbeteren van bestaande producten voor te bereiden. Ter voorbereiding op de discussie in de ‘community’ en het stemmen op het platform heeft buro Waalbrug een randvoorwaardenkaart gemaakt. Deze randvoorwaardenkaart maakt inzichtelijk welke randvoorwaarden vanuit wet- en regelgeving (op Rijks, provinciaal, regionaal en waterschapsniveau) van invloed zijn op bepaalde thema’s en dus ook de discussie en de stemming. Op dit ogenblik is buro Waalbrug bezig om gezamenlijk met de gemeente Overbetuwe een bestemmingsplan op te stellen. De doelstelling is om het bestemmingsplan recht te laten doen aan het bijzondere voortraject. Hierbij kunnen we een beroep doen op de bepalingen van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Heeft u ook een bijzonder project en wilt u ons laten meedenken, neem dan contact op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.! Buro Waalbrug verzorgt diverse presentaties en cursussen op het gebied van de Omgevingswet en is daarnaast met verschillende gemeenten in gesprek over het voorbereiden en/of vooruitlopen op de Omgevingswet.