Omgevingswet

huis van de omgevingswetHet voorstel van de Rijksoverheid om regels voor ruimtelijke plannen te vereenvoudigen en de mogelijkheden van die plannen uit te breiden (Omgevingswet) staat gepland om op 1 januari 2021 in werking te treden. Er is echter nog veel werk aan de winkel, zowel voor de Rijksoverheid als voor de bestuurlijke organisaties die straks met de Omgevingswet gaan werken. In het bijzonder moet daarbij worden gedacht aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat nog volop in ontwikkeling is. Dit betreft het fundament van de Omgevingswet en dient op uiterlijk 1 juli 2020 gereed te zijn. 

Voor met name gemeenten is het opstellen van een omgevingsplan een grote uitdaging. De Crisis- en herstelwet maakt het nu reeds mogelijk vooruit te lopen op mogelijkheden die straks het omgevingsplan zal bieden. Buro Waalbrug is bij verschillende pilotprojecten betrokken. Via deze website kunt u op de hoogte blijven van de actualiteiten rond de Omgevingswet en onze projecten die daarmee samenhangen.

 


 

Het komt regelmatig voor op www.ruimtelijkeplannen.nl dat plannen ‘over elkaar’ heen vallen. Dit maakt het voor de raadpleger niet altijd duidelijk, welk bestemmingsplan nu van toepassing is; een vergissing is vervolgens snel gemaakt. Door het maken van geconsolideerde bestemmingsplannen kan een duidelijk beeld ontstaan en kunt u als gemeente ter voorbereiding op de Omgevingswet alvast wennen aan de standaard werkwijze om te ´consolideren´ bij het toekomstige omgevingsplan. 

In samenwerking met Saxion Hogescholen heeft buro Waalbrug een cursus ontwikkeld waarin de nieuwe Omgevingswet centraal staat. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe rol van de gemeenten (en ambtenaren) onder de omgevingswet. Natuurlijk wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe instrumentarium, waaronder het omgevingsplan, en de vraag of en hoe het nu al eenvoudig beter kan.

Buro Waalbrug denkt en werkt mee aan pilotprojecten in het kader van de Crisis- en herstelwet die dienen als voorbereiding op de omgevingswet en het omgevingsplan. Buro Waalbrug is betrokken bij twee projecten in het kader van de Crisis- en herstelwet. Het betreft de projecten Laan 1945 in Beuningen en de kom Zetten-Hemmen in Overbetuwe. 

Het omgevingsplan is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Hier komt de gemeentelijke regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving bij elkaar. Bij amvb wordt bepaald welke gemeentelijke regels in een omgevingsplan moeten worden opgenomen en welke regels niet in een omgevingsplan mogen worden opgenomen.

De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bevat het strategisch gemeentelijk omgevingsbeleid. De omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en uitgewerkt (thematisch of gebiedsgericht) in programma’s die worden vastgesteld door B&W. De omgevingsvisie is niet bindend voor inwoners maar in het systeem van de Omgevingswet heeft de omgevingsvisie wel een belangrijke rol.