In opdracht van Wienerberger en Dekker Grondstoffen onderzoekt Buro Waalbrug de ontwikkelingsmogelijkheden van het steenfabrieksterrein in Milsbeek aan de Maas. In eerste instantie werd op het fabrieksterrein gefocust. Door Dekker bij het project te betrekken ontstond de kans om een integraal plan voor fabrieksterrein én uiterwaarden te kunnen maken.

Zaterdag 13 mei 2017 wordt de start van de realisatie van het project Randwijkse Waarden gevierd. Voor deze open dag heeft Buro Waalbrug een 360-impressie gemaakt waardoor het voor bezoekers mogelijk is om met een VR-bril (Virtual Reality bril) een levensechte beleving te krijgen van de toekomstige situatie.

Als onderdeel van de herstructurering van de Kolpingbuurt wordt, naast renovatie en nieuwbouw van woningen, ook de openbare ruimte heringericht. Buro Waalbrug maakte hiervoor in opdracht van Hendriks BouwOntwikkeling uit Oss het inrichtingsplan. Het plan is door de jury met lof ontvangen waarna de opdracht is gegund.

Op de gronden van de voormalige kwekerij aan de Verdistraat in Oss wordt een bijzonder woongebied ontwikkeld. In aansluiting op de ligging aan het Sibeliuspark en de voormalige functie van het gebied, wordt er een woonwijk gerealiseerd met een zeer groen karakter. Buro Waalbrug maakte hiervoor het inrichtingsplan.

Voor het centrum van Millingen aan de Rijn heeft buro Waalbrug na het opstellen van de visie voor het centrum ook het inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt. Met dit inrichtingsplan wordt het centrum verder vergroend en worden karakteristieken van de Heerbaan en de ligging van Millingen aan de Rijn versterkt.

Voor zandwinning in het IJsselmeer dient een werkeiland te worden gerealiseerd voor de verwerking van zand en grind. Met zandwinning op het IJsselmeer geeft SMALS invulling aan de oproep van de overheid om grootschalige zandwinning op open water plaats te laten vinden. Het benodigde werkeiland dient zorgvuldig te worden ingepast in het IJsselmeer.

Om door zandwinning een bijdrage te leveren aan de gewenste rivierverruiming in het stroomgebied van de Middenwaal en de uiterwaarden een kwaliteitsimpuls te geven heeft buro Waalbrug een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld voor het uiterwaardengebied op de noordoever van de Waal tussen Tiel en Dodewaard.

De werkzaamheden voor de herinrichting van het schoolterrein in Velp zijn in volle gang. Het inrichtingsplan dat door buro Waalbrug werd ontworpen is met input van de leerlingenraad en de directie van beide scholen tot stand gekomen. Het voorziet in een heldere ontsluiting met parkeervoorziening, en een fraaie gemeenschappelijke verblijfsruimte.

Stichting Fabrikaat plaatste begin 2014 een open oproep voor het indienen van een voorstel voor ontwerp & realisatie van een tuin in het Honigcomplex in Nijmegen. De tijdelijke invulling is onderdeel van de herbestemming van de voormalige soepfabriek aan de Waal en vormt met de randvoorwaarden een kunstzinnige opgave.

In opdracht van COG heeft buro Waalbrug het inrichtingsplan opgesteld voor de buitenruimte van de scholenlocatie in Velp (ROC A12 en Arentheem College). Uitgangspunt voor de opgave was een duurzame buitenruimte met een gemeenschappelijke plek met een prettig verblijfsklimaat waarin studenten van beide scholen kunnen verblijven.

Buro Waalbrug heeft voor de tuin rond een vrijstaande woning in Ewijk recentelijk een tuinontwerp gemaakt. Randvoorwaarden voor het ontwerp waren een onderhoudsvriendelijke tuin met een landelijk karakter. De opzet van het ontwerp is helder en eenvoudig wat een rustig beeld oplevert met een royaal terras in de zon nabij het huis.