Zaterdag 13 mei 2017 wordt de start van de realisatie van het project Randwijkse Waarden gevierd. Voor deze open dag heeft Buro Waalbrug een 360-impressie gemaakt waardoor het voor bezoekers mogelijk is om met een VR-bril (Virtual Reality bril) een levensechte beleving te krijgen van de toekomstige situatie.

 In nauw overleg met vertegenwoordigers van overheidsinstanties en belangengroepen uit Heteren en omgeving is gewerkt aan een integraal en gedetailleerd landschapsplan. Hierbij heeft een brede belangenafweging plaatsgevonden en er is zoveel mogelijk invulling gegeven aan wensen uit de omgeving waarmee zowel de landschappelijke, ecologische als recreatieve kwaliteit wordt versterkt. Zandwinning vormt daarbij de motor voor realisatie van deze landschappelijke kwaliteitsimpuls. Voor meer informatie over het project Randwijkse Waarden kun je kijken op http://www.dekkergroep.nl/randwijksewaarden/

Bekijk hieronder de 360º-impressie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Toekomstige situatie:

Bestaande situatie: