Als onderdeel van de herstructurering van de Kolpingbuurt wordt, naast renovatie en nieuwbouw van woningen, ook de openbare ruimte heringericht. Buro Waalbrug maakte hiervoor in opdracht van Hendriks BouwOntwikkeling uit Oss het inrichtingsplan. Het plan is door de jury met lof ontvangen waarna de opdracht is gegund.

Woningcorporatie Talis heeft de bewoners intensief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen voor de vernieuwing van hun buurt. Daaruit voortkomend is er een stedenbouwkundig plan en een visie op de inrichting van de buitenruimte gemaakt welke als leidraad diende voor verdere uitwerking. Het betreft een herstructurering van de wijk met 242 woningen, waarvan 127 renovatie-, 115 sloop- en 99 nieuwbouwwoningen.

De nieuwe stedenbouwkundige structuur staat in het teken van het terugbrengen van de ‘glans van de karakteristieke volksbuurt’ die in de loop van de tijd voor een deel verloren is gegaan. Daarbij wordt aangesloten bij ingredienten uit de bestaande inrichting waarbij de Kolpingstraat het verbindende element in de wijk is. Onderscheidend t.o.v. de overige straten kent de Kolpingstraat een meer erfachtige inrichting waar de hoofdfunctie 'verblijven' en de auto duidelijk te gast is. De pleintjes zijn een soort 'bedels' die aan deze ketting hangen en zijn de plek voor ontmoeting en verblijf.

De oorspronkelijke rust en helderheid van de jaren 50-buurt zijn als inspiratie gebruikt voor de nieuwe inrichting. De bewoners worden betrokken bij de specifieke invulling van de pleintjes. Het zijn tenslotte de bewoners zelf die inhoud geven aan het ‘leven op straat’ in de Kolpingbuurt.

Jurycommentaar:

De jury is unaniem zeer tevreden over het ontwerp voor de openbare ruimte. Het geheel is dusdanig overtuigend en met zorg ontworpen dat het een afwijking rechtvaardigt van het ritme van de bomen en parkeerplaatsen zoals aangegeven in het beeldkwaliteitsplan. Het stedenbouwkundige concept van de ketting en de bedeltjes komt goed naar voren. Meer dan gedacht vormen de Kolpingstraat en de pleintjes één geheel, maar toch onderscheiden de pleintjes zich voldoende. Een jurylid verwoordt zijn algemene indruk van het ontwerp voor de openbare ruimte als volgt: “Positief eigenwijs. Stedenbouwkundig plan op eigen, wijze manier geïnterpreteerd.”

Opdrachtgever: Hendriks Bouw & Ontwikkeling
Type project: Inrichtingsplan
Locatie: Gemeente Nijmegen