• Kulturhus en omgeving

  Kulturhus en omgeving

 • Ruimtelijk concept

  Ruimtelijk concept

 • Schetsontwerp

  Schetsontwerp

 • Uitwerking schetsontwerp

  Uitwerking schetsontwerp

 • Definitief ontwerp

  Definitief ontwerp

 • Doorsnede voorruimte Kulturhus

  Doorsnede voorruimte Kulturhus

 • Uitwerking en beplantingsplan

  Uitwerking en beplantingsplan

 • Uitvoeringstekening

  Uitvoeringstekening

 • Voorbeelduitwerking podium

  Voorbeelduitwerking podium

 • Voorbeelduiting op keerwand podium

  Voorbeelduiting op keerwand podium

Voor het centrum van Millingen aan de Rijn heeft buro Waalbrug na het opstellen van de visie voor het centrum ook het inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt. Met dit inrichtingsplan wordt het centrum verder vergroend en worden karakteristieken van de Heerbaan en de ligging van Millingen aan de Rijn versterkt.

Na een aantal recente ontwikkelingen in het centrum van Millingen aan de Rijn, waaronder de bouw van een nieuwe supermarkt, is er een situatie ontstaan waarin de openbare ruimte niet meer aansluit bij de gebouwde omgeving. Mede hierdoor en de behoefte vanuit  omwonenden om de Heerbaan te voorzien van asfaltverharding is besloten om voor het openbare gebied een nieuw ontwerp te maken. Bovenstaande afbeeldingen tonen hiervan het resultaat.

Millingen aan de Rijn is een dorp dat zich langs de Heerbaan heeft ontwikkeld en kent langs dit bebouwingslint een spreiding van functies. Het dorp heeft dan ook geen duidelijk afgebakend centrum, maar de centrumfuncties bevinden zich op knopen (kruisingen) langs de Heerbaan. Wel is er een zwaartepunt in de voorzieningenstructuur te herkennen. Het uitgangspunt dit zwaartepunt als knoop te accentueren en de bestaande 'knopen' te respecteren. Hierdoor blijft het bijzondere karakter van de Heerbaan behouden.

De nieuwe 'centrumknoop' kent (ook in de bestaande situatie) een scheiding in functies. Aan de Ooskant van de Heerbaan betreft dit de meer commercieële (supermarkt, bank, detailhandel) en aan de westkant de meer maatschappelijke functies (schutterij, kulturhus, horeca). Deze scheiding komt in het ontwerp tot uiting in het realiseren van een meer functionele inrichting aan de noordzijde en toevoegen van verblijfskwaliteit aan de zuidzijde van de Heerbaan. 

Het ontwerp bestaat uit een informele inrichting waarin de gebruiker wordt begeleid door de ruimte. De vormgeving en het materiaalgebruik refereert met golvende lijnen, gebakken materiaal en het roestige cortenstaal naar de ligging langs de rivier. De uitvoering van de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. U kunt de voortgang volgen op deze pagina.

Opdrachtgever: Gemeente Millingen aan de Rijn
Type project: Inrichtingsplan
Locatie: Gemeente Millingen aan de Rijn