In opdracht van COG heeft buro Waalbrug het inrichtingsplan opgesteld voor de buitenruimte van de scholenlocatie in Velp (ROC A12 en Arentheem College). Uitgangspunt voor de opgave was een duurzame buitenruimte met een gemeenschappelijke plek met een prettig verblijfsklimaat waarin studenten van beide scholen kunnen verblijven.

In deze gemeenschappelijke plek is er ruimte voor de leerlingen om te leren, pauzeren en ontmoeten maar ook ruimte biedt aan gebruikers uit de omliggende woonwijk. In overleg met de directie van de scholen, vertegenwoordigers van de leerlingenraad en de studentenraad van beide scholen is er een programma van eisen en wensen opgesteld waarin de belangen van de gebruikers werden beschreven. Dit vormde het vertrekpunt voor het plan. Na overleg met de projectgroep voor het buitenterrein heeft buro Waalbrug een inventarisatie en analyse gemaakt van het terrein waarin de bestaande waarden in kaart zijn gebracht. Samen met het programma van eisen zijn deze waarden vertaald in een schetsontwerp in 2d. De bijbehorende 3d-beelden maken het ontwerp en idee voor een ieder inzichtelijk en leesbaar en vormen daarbij een waardevolle aanvulling.

Het ontwerp kenmerkt zich door een heldere indeling met een centraal gelegen gemeenschappelijke ruimte, een (individuele) plint / voorruimte rond beide schoolgebouwen en een heldere ontsluiting met voldoende ruimte voor parkeren. De gemeenschappelijke ruimte is geïnspireerd op de ligging nabij de Veluwe en heeft een stoere en natuurlijke uitstraling. Zo kunnen studenten letterlijk en figuurlijk even afstand nemen van hun activiteiten op school. Dit kan zowel door ontspanning op de vele zitelementen als door inspanning op het pannaveldje dat is ingesloten in de plantvakken en eveneens mogelijkheden biedt voor het geven van een college in de buitenlucht.

Inmiddels is de uitvoering in volle gang. U kunt de voortgang van de werkzaamheden hier volgen.

Opdrachtgever: Scholengemeenschap Velp
Type project: Inrichtingsplan
Locatie: Gemeente Velp