• Landschapsplan

  Landschapsplan

 • Gouverneurspolder

  Gouverneurspolder

 • Uitsnede Gouverneurspolder

  Uitsnede Gouverneurspolder

 • Willemspolder

  Willemspolder

 • Uitsnede Willemspolder

  Uitsnede Willemspolder

 • Waardhuis Gouverneurspolder

  Waardhuis Gouverneurspolder

 • Strangresten Gouverneurspolder

  Strangresten Gouverneurspolder

 • Visualisatie bestaande en nieuwe situatie

  Visualisatie bestaande en nieuwe situatie

 • Informatiefolders

  Informatiefolders

 • Inloopmiddag voor omwonenden en geinteresseerden

  Inloopmiddag voor omwonenden en geinteresseerden

Om door zandwinning een bijdrage te leveren aan de gewenste rivierverruiming in het stroomgebied van de Middenwaal en de uiterwaarden een kwaliteitsimpuls te geven heeft buro Waalbrug een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld voor het uiterwaardengebied op de noordoever van de Waal tussen Tiel en Dodewaard.

In het plan wordt door zandwinning de huidige landbouwpolder omgevormd tot een gevarieerd natuurgebied. Zo wordt door verlegging van de zomerkade het gebied dat direct door de waterstanden van de Waal wordt beïnvloed sterk vergroot. Een zomerkade vormt de scheiding met een laagdynamisch deel van de uiterwaard waardoor de hierin gelegen restbeddingen en kleiputten blijven behouden.

Door de ligging nabij de kernen van Ochten en Dodewaard biedt de uiterwaard tal van mogelijkheden voor extensieve recreatie. Zo kan er gedacht worden aan struin- en wandelpaden, visoevers een zwemstrandje en wildobservatiehutten.

Opdrachtgever: Dekker Grondstoffen
Type project: Ruimtelijke ontwikkelingsplan
Locatie: Gemeente Neder-Betuwe