• Waterwegen

  Waterwegen

 • Vennen

  Vennen

 • Kolken

  Kolken

 • Laanbeplanting

  Laanbeplanting

 • Cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken

  Cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken

 • Esgronden

  Esgronden

 • Landschappelijke structuren

  Landschappelijke structuren

In de praktijk blijkt dat het van groot belang is dat de inventarisatie en waardering van cultuurhistorie ook daadwerkelijk wordt verankerd in beleid en regelgeving. Relevante vragen zijn dan: op welke wijze verwerk je de waarden in bestemmingsplannen en hoe betrek je cultuurhistorie bij nieuwe ontwikkelingen?

Hiervoor moeten verschillende keuzes worden gemaakt. Indien deze keuzes steeds worden uitgesteld en bestuurlijk niet worden afgekaart, is het mogelijk dat cultuurhistorische waarden onvoldoende of niet worden beschermd en dat daarmee cultuurhistorie als belang onvoldoende wordt meegewogen bij besluitvorming over (ruimtelijke) ontwikkelingen.

De wijze waarop cultuurhistorische waarden worden geïmplementeerd in regelgeving, beleid en processen dient, voorafgaand aan het in beeld brengen van deze waarden, helder te zijn. Gebeurt dit niet (of onvoldoende) dan is het zeer waarschijnlijk dat cultuurhistorie niet de rol krijgt die ze op grond van de inventarisatie en waardering verdient.

Buro Waalbrug heeft ervaring met het opstellen van beleid dat door moet werken naar de praktijk, zowel in bestemmingsplannen als richting de uitvoering.