• Centrum Elst

  Centrum Elst

 • Plangebied

  Plangebied

 • Vigerend plan

  Vigerend plan

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Centrum Elst (gemeente Overbetuwe) betreft een combinatie van actualisatie en ontwikkelen. Voor het gebied moet vanwege de actualisatieplicht een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Daarnaast is in het kader van de gemeentelijke centrumvisie sprake van meerdere ontwikkelings-locaties.

Belangrijke opgave voor het plan is het formuleren van een flexibele regeling, waardoor functiewijzigingen gemakkelijk kunnen plaatsvinden en het winkelgebied haar dynamiek behoud en kan uitbouwen. Het bestemmingsplan gaat zo de basis vormen voor een duurzaam toekomstperspectief voor het centrumgebied van Elst.

Opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe
Type project: Bestemmingsplan
Locatie: Elst, gemeente Overbetuwe