Op 4 mei 2016 heeft de Raad van State een spuitzone van 10 meter tussen een fruitboomgaard en twee woningen geaccepteerd in het door buro Waalbrug opgestelde bestemmingsplan ‘Van Heemstraweg 2a Ewijk’.

Ons buro is regelmatig betrokken bij bestemmingsplannen voor nieuwe ontwikkelingen in de nabijheid van (fruit)boomgaarden, waar gebruik wordt gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet daarbij een afweging worden gemaakt tussen het gebruik van deze gewasbeschermingsmiddelen en de volksgezondheid. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om een zogenaamde spuitvrije zone (of kortweg ‘spuitzone’) aan te houden, al dan niet gecombineerd met extra maatregelen. De spuitvrije zone en eventuele maatregelen moeten het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe gevoelige functie beschermen, zonder de bedrijfsvoering van de teler te belemmeren. Welke afstand (minimaal) aangehouden moet worden, is niet in een wettelijke regeling voorgeschreven. Uit jurisprudentie blijkt dat de Raad van State een afstand van 50 meter, tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, in het algemeen niet onredelijk vindt. Volgens vaste rechtspraak kan een kortere afstand ook aanvaardbaar zijn, mits hieraan een goede onderbouwing door middel van een locatiespecifiek onderzoek ten grondslag ligt.

Op 4 mei 2016 heeft de Raad van State een spuitzone van 10 meter (met in de winter bladdragende haag van 3 meter hoog) tussen een fruitboomgaard en twee woningen geaccepteerd in het door buro Waalbrug opgestelde bestemmingsplan ‘Van Heemstraweg 2a Ewijk’. Met een gedegen onderbouwing en een locatiespecifiek onderzoek is aangetoond dat daarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd en de fruitteler niet in de bedrijfsvoering wordt belemmerd. In het plan is rekening gehouden met een worstcase-scenario, locatiespecifieke omstandigheden en de actuele kennis ten aanzien van driftblootstelling. Het beroep is ook op alle andere ingebrachte onderdelen, waaronder planologische en landschappelijke aspecten, geheel ongegrond verklaard.

Het bestemmingsplan vind u hier 

De volledige uitspraak vind u hier 

Inmiddels is ook een wijziging van het Activiteitenbesluit gepubliceerd die ingaat op 1 september 2017. Met deze wijziging gaat in de meeste gevallen bij open teelten een verplichte driftreductie gelden van 75%, óók als het perceel waarop wordt gespoten niet is gelegen aan een watergang. Dit is van betekenis voor de in bestemmingsplannen op te nemen spuitzones.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Langbroek (adviseur fysieke leefomgeving), 06 - 51 91 36 75 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Rene van den Oetelaar (planoloog), 06 - 58 79 43 50 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opdrachtgever: Gemeente Beuningen
Type project: Bestemmingsplan
Locatie: Ewijk, gemeente Beuningen