Afgelopen 11 maart 2020 hielden wij in samenwerking met Jansen Bouwontwikkeling B.V., Goudappel Coffeng en de gemeente Houten een bewonersavond over de nieuwbouwplannen voor de Kiem van Houten. Aanleiding was de recente terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied.

Opdracht

Buro Waalbrug heeft in opdracht van Jansen Bouwontwikkeling de stedenbouwkundige uitwerking, het inrichtingsplan en het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk 'De Kiem van Houten' (Grassen-Noord) verzorgd.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

De Kiem van Houten ligt in Houten-Zuid  tussen de bestaande wijken ‘De Tuinen’, ‘Castellum’ en ‘De Grassen’. De realisatie van de wijk – ruim 300 koop- en (sociale) huurwoningen – heeft vanwege de economische crisis en het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar jarenlang op zich laten wachten. In 2017 zijn de gronden aangekocht door Jansen Bouwontwikkeling en zijn de plannen verder uitgewerkt. De ambities van de gemeente Houten en Jansen Bouwontwikkeling reiken verder dan een ‘normale’ nieuwbouwwijk. Beide partijen hebben de wens uitgesproken meer sociale, duurzame (0-op-de-meter) en levensloopbestendige woningen te realiseren. Ook wordt de openbare ruimte klimaatbestendig ingericht.

Nieuw bestemmingsplan met meer flexibiliteit

Het stedenbouwkundig plan is op hoofdlijnen gebaseerd op het geldende bestemmingsplan. Dit geldende bestemmingsplan kent echter een zeer gedetailleerde wijze van bestemmen waardoor er weinig flexibiliteit was bij het uitwerken van het stedenbouwkundig plan. Voor de realisatie van een deel van het gebied bleek er vanwege veranderde marktomstandigheden en een gefaseerde ontwikkeling van de wijk behoefte aan meer flexibiliteit. Dit is de reden waarom in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan een gedeelte van de Kiem van Houten is voorzien van een meer globale planopzet.

Vervolg

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met woensdag 8 april ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan worden de ontvankelijke zienswijzen gebundeld en voorzien van een gemeentelijk antwoord. Het bestemmingsplan zal vervolgens worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wil Haans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 51 91 37 23).

Opdrachtgever: Jansen Bouwontwikkeling
Type project: Stedenbouwkundige uitwerking
Locatie: Gemeente Houten