In 2012 heeft de gemeente Losser een concept-structuurvisie in procedure gebracht, die vanwege nieuwe ontwikkelingen en de (destijds) nog op te stellen regionale programmering voor woon- en werklocaties nooit is vastgesteld. Hierdoor ontbrak het de gemeente Losser al jaren aan een richtinggevend kader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Met de door Buro Waalbrug opgestelde structuurvisie beschikt de gemeente Losser eindelijk over een samenhangend beleidsdocument dat leidend is voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. De structuurvisie geeft richting aan de wijze waarop ruimtelijke kwaliteiten binnen de gemeente kunnen worden behouden en versterkt. In de visie wordt bepaald wat de essentiële en gebiedsspecifieke kwaliteiten zijn, waar kansen liggen en hoe ontwikkelingen op deze kwaliteiten en kansen kunnen inspelen. In de structuurvisie worden geen nieuwe wegen ingeslagen; de visie vormt op hoofdlijnen een voortzetting van het bestaande gemeentelijke en provinciale beleid.

De structuurvisie Losser is nadrukkelijk een overbruggingsdocument en wordt op termijn vervangen door een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de nieuwe Omgevingswet introduceert. Om de periode tot de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet te overbruggen – naar verwachting 1 januari 2021 - is de voorliggende structuurvisie vastgesteld. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet start de gemeente Losser begin 2019 met het opstellen van een omgevingsvisie.

Het opstellen van een omgevingsvisie kent een lange(re) aanloop en vraagt daarnaast om een meer integrale afweging. Buro Waalbrug adviseert verschillende gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet en is in dat kader ook betrokken bij het denken over en het opstellen van omgevingsvisies. Buro Waalbrug hecht groot belang aan een goede aansluiting van omgevingsvisie en programma’s aan de ene kant en het omgevingsplan aan de andere kant. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Jeroen Langbroek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 51 91 36 75).

De structuurvisie is oktober 2018 vastgesteld en is hier te raadplegen.

Opdrachtgever: Gemeente Losser
Type project: Structuurvisie
Locatie: Gemeente Losser