Stedenbouwkundig plan Plakse Wei Bemmel

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling heeft buro Waalbrug een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan opgesteld voor de nieuwbouwwijk 'Plakse Wei' te Bemmel. Concept voor deze kleinschalige woonwijk is landelijk wonen, geïnspireerd op het aangrenzende buitengebied en park Lingezegen.

Buro Waalbrug heeft in opdracht van Jansen Bouwontwikkeling de stedenbouwkundige uitwerking voor de nieuwbouwwijk 'De Kiem van Houten' (Grassen-Noord) verzorgd. Op dit moment werken wij aan een (klimaatadaptief) inrichtingsplan voor de openbare ruimte. 

Buro Waalbrug heeft in opdracht van de BVR Groep een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de Zilversterlocatie aan de Voorweg in Zoetermeer.

Vleumingen - West is de nieuwbouwlocatie aan de westzijde van Gendt, gemeente Lingewaard. Het plan dat buro Waalbrug voor deze locatie heeft ontworpen combineert riant wonen met de landschappelijke kwaliteiten van het gebied en kenmerkt zich door een heldere indeling met hoge mate van flexibiliteit in woningtypen.

In opdracht van Jansen BouwOntwikkeling uit Wijchen en Klok BouwOntwikkeling uit Druten heeft buro Waalbrug het stedenbouwkundig plan voor de locatie Victoria - Haarsteeg in de gemeente Heusden gemaakt. Het plan biedt ruimte aan ca. 160 woningen en kent een grote mate van flexibiliteit waardoor naar behoefte kan worden gebouwd.

In opdracht van de gemeente Millingen aan de Rijn heeft Buro Waalbrug een centrumvisie gemaakt voor het centrum van Millingen. De visie gaat in op het samenbrengen van verschillende ontwikkelingen en initiatieven binnen het centrum waaronder een nieuwe supermarkt, een kulturhus  en de inrichting van de openbare ruimte.

Stedenbouwkundig plan Park Dillenburg Drunen

In opdracht van Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss heeft buro Waalbrug na een uitvraag aan meerdere partijen het stedenbouwkundig plan voor Park Dillenburg opgesteld. Door een slimme manier van verkavelen kent dit plan een grote mate van flexibiliteit en een fasering die past bij de dynamiek op de woningmarkt.

Door het huidige economisch klimaat hebben steeds meer gebouweigenaren en gemeenten te maken met leegstand van hun vastgoed. Enerzijds betreft dit commercieel vastgoed als kantoren en winkels, anderzijds gaat het om maatschappelijk vastgoed als scholen, buurthuizen, zorginstellingen of sportaccommodaties.

De opzet van het nieuwe woongebied de Hutgraaf is volledig gebaseerd op de saamhorigheid en collectiviteit die past bij de vitale wijkgedachte, zoals de gemeente Beuningen die voorstaat. Met de herontwikkeling van het sportpark tot woongebied wordt een nieuwe landschappelijke kwaliteit gecreëerd door de aanleg van de centrale parkzone.