• Plangebied

  Plangebied

 • Stedenbouwkundige onderlegger

  Stedenbouwkundige onderlegger

 • Oriëntatie van de bebouwing

  Oriëntatie van de bebouwing

 • Inspiratiebeelden

  Inspiratiebeelden

 • Inspiratiebeelden

  Inspiratiebeelden

Buro Waalbrug heeft in opdracht van de BVR Groep een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de Zilversterlocatie aan de Voorweg in Zoetermeer.

Aan de Voorweg bevindt zich momenteel de Zoetermeerse Manege Zilverster met de daarbij behorende karakteristieke boerderij uit begin vorige eeuw. Sinds enkele jaren bestaat de wens om de huidige manege te slopen, omdat de manegefunctie op termijn geen bestaansrecht heeft op de huidige locatie. Daarmee is de mogelijkheid voor transformatie naar woningbouw ontstaan. Voor deze ontwikkeling is in 2016 een stedenbouwkundig plan gemaakt, dat gebaseerd is op een karakteristiek boerenerf zoals deze van oorsprong te vinden zijn langs de Voorweg.

In aanvulling op het stedenbouwkundig plan wenste de gemeente Zoetermeer concrete spelregels en toetsingscriteria te formuleren, om te kunnen sturen op de gewenste (ruimtelijke) kwaliteit. Het beeldkwaliteitplan biedt hier een antwoord op en geeft in woord en beeld de uitgangspunten voor de bebouwing in het plangebied. Het beeldkwaliteitplan en de daarin gegeven richtlijnen moeten niet als keurslijf worden gezien, maar dient als aansporing en inspiratie voor de verschillende bij de planontwikkeling betrokken partijen. Het schept een kader voor de ontwikkeling van het gebied, garandeert samenhang in het uiteindelijke beeld en vormt een aanzet tot het leveren van een op kwaliteit gerichte inspanning. Het beeldkwaliteitplan is vooral een communicatiemiddel, dat met behulp van beelden en tekst aangeeft wat de ‘doelstellingen’ zijn ten aanzien van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit en samenhang en waar ruimte ligt voor eigen invullingen. Binnen dit kader is het de uitdaging voor de architect om tot creatieve oplossingen te komen. 

In dit beeldkwaliteitsplan wordt niet alleen een inspirerend kader geschetst, maar zijn tevens beeldkwaliteitscriteria benoemd. Het gaat daarbij om concrete toetsingscriteria, die als zodanig kunnen worden toegepast door de commissie ruimtelijke kwaliteit en/of stadsbouwmeester bij de beoordeling van de (toekomstige) bouwplannen. De beeldkwaliteitscriteria zijn daarom uitgewerkt in heldere, toetsbare criteria. 

Bent u ook op zoek naar een beeldkwaliteitplan? Neem dan contact op met Wil Haans, 06 - 51 91 37 23 |Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opdrachtgever: BVR Groep

Type project: Beeldkwaliteitplan
Locatie: Gemeente Zoetermeer