• Analyse dorpsniveau

  Analyse dorpsniveau

 • Bestaande situatie

  Bestaande situatie

 • Centrumvisie

  Centrumvisie

 • Kastanjeplein bestaand

  Kastanjeplein bestaand

 • Kastanjeplein nieuw

  Kastanjeplein nieuw

 • Kastanjeplein bestaand2

  Kastanjeplein bestaand2

 • Kastanjeplein nieuw2

  Kastanjeplein nieuw2

 • Heerbaan bestaand

  Heerbaan bestaand

 • Heerbaan nieuw

In opdracht van de gemeente Millingen aan de Rijn heeft Buro Waalbrug een centrumvisie gemaakt voor het centrum van Millingen. De visie gaat in op het samenbrengen van verschillende ontwikkelingen en initiatieven binnen het centrum waaronder een nieuwe supermarkt, een kulturhus  en de inrichting van de openbare ruimte.

De visie gaat uit van de specifieke kwaliteiten van Millingen aan de Rijn en de cultuurhistorische waarden van de Heerbaan. Deze is als lijnelement de ruggengraat van het dorp waarlangs zich verspreid allerlei functies concentreren. De karakteristieke kruizingen / ‘knopen’ aan dit lint kennen een verbijzonderde inrichting. Het dorpshart is eveneens zo’n plek die vraagt om een bijzondere inrichting. Deze knoop bestaat vervolgens niet uit één plein maar uit een gebied die met verschillende sferen het dorpse karakter benadrukt.

De bijgestelde stedenbouwkundige visie biedt een actueel kader op hoofdlijnen om sturing te geven aan lopende en toekomstige plannen. Dit met het oog op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke, aantrekkelijke plek. Het is het beleidskader voor een goede afstemming tussen de (verdere) uitwerking van de concrete (bouw)plannen voor herontwikkeling van de voormalige Rabobanklocatie en de herinrichting van de openbare ruimte rond het Kulturhus. De gemeenteraad heeft ingestemd met de visie en heeft buro Waalbrug ook het bestemmingsplan voor de nieuwe supermarktlocatie en het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt.

Opdrachtgever: Gemeente Millingen aan de Rijn
Type project: Visie
Locatie: Gemeente Millingen aan de Rijn